Openbare ruimte en bouwprojecten

De gemeente werkt aan een gezond, leefbaar en duurzaam klimaat. Ze doet dat samen met inwoners en bedrijven. De komende jaren komen er veel woningen bij. Ook de openbare ruimte wordt verbeterd. Lees op deze pagina meer over de (bouw)projecten in Albrandswaard.

Poort van Buijtenland

Poort van Buijtenland is een groen gebied in een verstedelijkte omgeving. In de toekomst krijgt deze locatie een recreatieve bestemming in combinatie met een aantal commerciële voorzieningen.

Polder Albrandswaard

De polder Albrandswaard is een van de oude polders gelegen tussen Poortugaal en Rhoon. De gemeente heeft in 2012 een Landschapsontwikkelingsplan (LOP) geschreven voor de polder hoe de polder nog beter tot zijn recht kan komen.

Hof van Poortugaal (Antes-locatie)

Parnassia Groep en de gemeente Albrandswaard onderzoeken samen of het haalbaar is om een deel van het Antes terrein te bebouwen met woningen.

Poortugaal-West en Schutskooiwijk

Poortugaal-West ondergaat de komende jaren een metamorfose. Over een aantal jaar staat er een nieuwe wijk, waar het weer fijn wonen en recreëren is.

Park van Rhoon

Park Jan Cornelis Polder (Park van Rhoon ) is de afgelopen jaren opgeknapt en opnieuw ingericht.

Snelheidsremmende maatregelen Rijsdijk

Er komen aanpassingen op de Rijsdijk om te zorgen dat de snelheid van het verkeer vermindert.

Proefprojecten Wkb

Wij willen samen met bouwers, projectontwikkelaars en andere betrokkenen werken aan een goede invoering en uitvoering van de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’

Rhoonse Stort

Na een grote sanering heeft de Rhoonse Stort een nieuwe, natuurvriendelijke inrichting gekregen.

Riolering Sering

De riolering en wegen Sering, Jasmijn, De Gaarde e.o. worden vervangen.

Spui

De gemeente Albrandswaard heeft het gebied Spui, fase 2, bouwrijp gemaakt. In dit gebied worden 14 grondgebonden woningen gebouwd.

Tijdelijke huisvesting (flexwonen)

In de afgelopen tijd heeft de gemeente verschillende locaties in Albrandswaard onderzocht. Dit heeft ertoe geleid dat wij op 2 locaties kansen zien voor tijdelijke huisvesting.

Zeventig extra sociale woningen aan Achterdijk

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om geld voor het bouwen van zeventig extra sociale woningen aan de Achterdijk.

Herinrichting Welhoeksedijk

Om de dijk verkeersveiliger te maken, heeft de gemeente diverse onderzoeken gedaan voor het aanpassen van de verkeerssituatie van dijk.

Herinrichting Dorpsdijk

Op de Dorpsdijk wordt door verkeer redelijk hard gereden, waardoor maatregelen nodig zijn om de snelheid omlaag te krijgen.