Herinrichting Dorpsdijk

Op de Dorpsdijk wordt door verkeer redelijk hard gereden, waardoor maatregelen nodig zijn om de snelheid omlaag te krijgen. Het is niet mogelijk om drempels of versmalling aan te brengen, vanwege de trillingen en de breedte van de dijk.

Fietsstraat

Door het maken van een fietsstraat zal de Dorpsdijk (alleen het gedeelte tussen de Essendijk naar de Albrandwaardsedijk) en de omgeving van de Don Bosco School verkeersveiliger worden. De gemeente heeft hiervoor diverse onderzoeken laten uitvoeren.

Onderzoeken

De gemeente heeft diverse onderzoeken hiervoor laten uitvoeren. De belangrijkste punten van alle onderzoeken waren:

  • Het beperken/ontmoedigen van auto- en sluipverkeer.
  • Meer ruimte voor het fietsverkeer en een deel langs de Don Boscoschool vormgeven als éénrichtingsstraat.
  • Verkeersveiliger maken van de Dorpsdijk en schoolomgeving.

Uitvoering werkzaamheden

Het team Projecten Buitenruimte is in de tussentijd gestart met de voorbereidingen om de werkzaamheden tot uitvoering te brengen. Als de werkzaamheden gaan starten, dan worden de bewoners geïnformeerd over de exacte planning en wijze van uitvoering.

Planning

Bekijk hieronder de planning van de werkzaamheden.

Eind 2023

  • Voorbereidende werkzaamheden uitvoering afgerond.
  • Start aanbestedingsprocedure aannemer voor de uitvoering.

Begin 2024

Aannemer start met voorbereiding werkzaamheden.

Tweede kwartaal 2024

Start uitvoering werkzaamheden Dorpsdijk.

Vragen

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met het projectteam via het mailadres projectinuitvoering@albrandswaard.nl.