Zeventig extra sociale woningen aan de Achterdijk

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om geld voor het bouwen van zeventig extra sociale woningen. Het gaat om flexwoningen, die kunnen worden gebouwd op een stuk grond aan de Achterdijk in Rhoon, gelegen tussen het metrostation en de Groene Kruisweg in.

In de afbeelding hieronder is de locatie van de flexwoningen aangegeven met de rode stippellijn.

Wethouder Migratie en Wonen Mieke van Ginkel: “Wij vinden het als college erg belangrijk deze woningen toe te voegen aan onze bestaande lokale voorraad sociale woningen. Door deze extra woningen te bouwen, zorgen we voor doorstroming op de woningmarkt en ontstaan er meer kansen op een woning voor onze eigen inwoners.” Als de raad instemt met het plan en hiervoor geld vrijmaakt, dan kunnen de woningen er in de tweede helft van 2025 staan.

Flexwoningen tot komst nieuwbouw

“Ik vind het belangrijk dat iedereen fijn kan wonen in Albrandswaard,”, zegt Van Ginkel. De aankomende jaren wordt er volop gebouwd in Albrandswaard met onder andere woningen op de Omloop, het Antes-terrein en in de Schutskooiwijk en Vogelbuurt. Maar die woningen staan er de komende paar jaar nog niet.
Van Ginkel: “Door de komst van de flexwoningen krijgen we meer ‘lucht’ in de krappe woningmarkt. Op deze manier overbruggen we een periode totdat de nieuwe woningen vanuit de verschillende woningbouwprojecten er staan. Dat duurt namelijk nog enkele jaren.”

De locatie aan de Achterdijk is nu nog grasland. Het stuk land is van een ondernemer, waarmee de gemeente in gesprek is gekomen. “Het is fijn dat mensen met ons meedenken in deze moeilijke tijd van woningtekorten”, aldus de wethouder.

Kansen voor verschillende doelgroepen

De flexwoningen staan er voor een periode van maximaal vijftien jaar. Het is tijdelijke huisvesting, bestemd voor de eigen inwoners. Die extra woningen zijn heel hard nodig. De flexwoningen worden in eerste instantie toegewezen aan statushouders, die Albrandswaard wettelijk een huis moet bieden. “Hierdoor ontstaat doorstroming in onze lokale woningvoorraad, wat betekent dat ook de andere doelgroepen meer kans krijgen op een woning. We hopen ook dat spoedzoekers onder voorwaarden gehuisvest kunnen worden.”

Voorstel naar de raad

Voor de bouw van de 70 flexwoningen is een investeringskrediet nodig. Dit geld komt uit de begroting. Het college van B&W heeft een voorstel bij de gemeenteraad neergelegd om een investeringskrediet beschikbaar te stellen. Het raadsvoorstel wordt besproken in Beraad en Advies van 10 juni. “Het was zoeken naar de financiële middelen en een geschikte locatie, die hebben we nu gevonden. Het is een positieve wending om de tijd tot de nieuwbouw in de gemeente te overbruggen”, aldus wethouder Van Ginkel.

Direct omwonenden

De direct omwonenden en de bedrijven zijn inmiddels persoonlijk over de plannen geïnformeerd. Ook volgt er voor hen een informatiebijeenkomst. Zij krijgen dan meer uitleg over de plannen, kunnen vragen stellen en hun eventuele zorgen uiten.

Meest gestelde vragen

We hebben een lijst met meeste gestelde vragen over flexwoningen aan de Achterdijk opgesteld.

Meer weten over de flexwoningen in Albrandswaard? Kijk op de pagina ‘Meest gestelde vragen over flexwonen‘.