Vervanging riolering Sering e.o.

De gemeente Albrandswaard is bezig met de voorbereidingen voor het project ‘Vervangen riolering en wegen Sering, Jasmijn en de Gaarde e.o’.

De riolering wordt vervangen en de bestrating wordt vernieuwd. Het gaat om de volgende straten:

  • Sering
  • Jasmijn
  • Rozenhof
  • Magnolia
  • Primulahof
  • Goudenregen
  • Perelaer
  • Prunus

Planning

De werkzaamheden staan ingepland in het 2de kwartaal 2023. Wanneer de planning bekend is worden de bewoners hierover geïnformeerd.

Reacties bewoners

Bewoners en gebruikers van het openbare gebied is gevraagd met welke ideeën/suggesties en/of wensen wij bij dit project rekening zouden moeten houden bij het opstellen van een nieuw ontwerp. Op 7 juli 2022 is er een bewonersavond gehouden waarin de bewoners de gelegenheid kregen om vragen te stellen over de toekomstige werkzaamheden. De vragen en opmerkingen die tijdens de informatiebijeenkomst zijn gesteld zijn door de projectleider, ontwerper en verkeersdeskundige besproken. Er is gekeken wat eventueel mogelijk is binnen de kaders van het gepresenteerde ontwerp. De reacties worden allemaal beoordeeld op technische en financiële haalbaarheid. Waar mogelijk wordt dit meegenomen in het concept ontwerp.

Heeft u vragen of wilt u een nadere toelichting?

U kunt hiervoor contact opnemen via het e-mailadres projectinuitvoering@albrandswaard.nl.