Poortugaal-West en Schutskooiwijk

Poortugaal-West ondergaat de komende jaren een metamorfose. De 108 verouderde woningen, die nu de kern van de Schutskooiwijk vormen, worden gesloopt. Over een aantal jaar staat er een nieuwe wijk, waar het weer fijn wonen en recreëren is.

Meer huizen

De gemeente Albrandswaard en Woningbouwvereniging Poortugaal trekken samen op in de plannen. De gedateerde woningen worden vervangen door nieuwbouw én er komen meer huizen terug. Het gaat om minimaal 240 nieuwe woningen, waarvan er ongeveer 150 sociaal zijn. Er wordt duurzaam en toekomstbestendig gebouwd voor jong en oud met rijtjeshuizen, appartementen en beneden- en bovenwoningen.

Start werkzaamheden

De komende tijd wordt het plan in samenspraak met woningbouwvereniging Poortugaal verder uitgewerkt. De sloop van de Schutskooiwijk start naar verwachting in de loop van 2024.

Meer informatie

Actuele informatie is te vinden op de projectpagina van de WBVP.

Het voorlopig ontwerp

In het voorlopig ontwerp zijn de nieuwe woningen en de omgeving te zien. Er is veel ruimte voor groen. In de straten komen bomen en een aantal woningen hebben een achtertuin. Op het voorlopig ontwerp zijn drie type woningen zichtbaar, deze zijn aangegeven met de kleuren paars, groen en blauw.

Tekening van het voorlopig ontwerp. In het plangebied ziet u drie type woningen die worden aangegeven met de kleuren groen, paars en blauw.