Poortugaal-West en Schutskooiwijk

Poortugaal-West ondergaat de komende jaren een metamorfose. De 108 verouderde woningen, die nu de kern van de Schutskooiwijk vormen, worden gesloopt. Over een aantal jaar staat er een nieuwe wijk, waar het weer fijn wonen en recreëren is.

Meer huizen

De gemeente Albrandswaard en Woningbouwvereniging Poortugaal trekken samen op in de plannen. De gedateerde woningen worden vervangen door nieuwbouw én er komen meer huizen terug. Het gaat om minimaal 250 nieuwe woningen, waarvan er ruim 150 sociaal zijn. Er wordt duurzaam en toekomstbestendig gebouwd voor jong en oud met rijtjeshuizen en appartementen.

Planning en uitwerking

De komende tijd werken we toe naar een vaststelling van het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp door de gemeenteraad van Albrandswaard. Daarna gaan we op zoek naar een projectontwikkelaar waarmee de gemeente en de Woningbouwvereniging Poortugaal de samenwerking en de verdere uitwerking van de plannen aangaan.

2024

3e kwartaal

Vaststelling voorlopig stedenbouwkundig ontwerp

2025

1e kwartaal

Selectie en contracteren projectontwikkelaar

2025

2e – 4e kwartaal

Planuitwerking voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp

2026

1e kwartaal

Opstellen omgevingsplan

2026

1e – 2e kwartaal

Start sloopwerkzaamheden

Bovenstaande planning is onder voorbehoud en kan ten alle tijden wijzigen.

Het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp

In het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp zijn de nieuwe woningen en de omgeving te zien. Er is veel ruimte voor groen. Aan de rand van de nieuwe wijk is ruimte voor een nieuw volkstuinencomplex. In de straten komen bomen en een aantal woningen hebben een achtertuin. Het ontwerp is tijdens een informatieavond in april 2024 gepresenteerd aan omwonenden en geïnteresseerden. Hieronder is het ontwerp ook te zien.

Inrichting openbare ruimte

Wat bewoners nu waarderen in de wijk behouden we zoveel mogelijk. Zo blijft de Kerkachterweg de karakteristieke dorpse entree van de wijk. Met het groene plantsoen, de prachtige lindes en de karakteristieke bebouwing. Ook het groen aan de Vlasstraat, met de twee grote esdoorns, nemen we op in het plan en de beeldbepalende bomen rond de huidige speeltuin behouden we. Het voorstel laat zien hoe de polder straks letterlijk doorloopt tot in de wijk. Het nieuwe Ouwelandsepark verbindt het plantsoen aan de Kerkachterweg rechtstreeks met de openheid van de polder. Het park biedt ruimte voor wateropvang, sport en spel, en zet de bestaande groepen bomen bij het huidige speelveldje in het middelpunt. De Vlasstraat wordt groener waardoor ook aan deze zijde een aangename verbinding met de polder ontstaat. Hieronder staat een schets van de inrichting van de openbare ruimte.

Schets inrichting openbare ruimte Schutskooiwijk in Albrandswaard

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met het projectteam via info@albrandswaard.nl, onder vermelding van ‘Schutskooiwijk’.