Wonen in Albrandswaard

Albrandswaard is een fijne plek om te leven. Jongeren en ouderen blijven hier graag lang wonen. De uitdaging is iedereen de plek te geven die hij wil.

Woningen

Er zijn de komende jaren meer woningen nodig. Daaraan werken we met woningcorporaties, de regio en de provincie Zuid-Holland.
We kijken daarbij ook naar alternatieve woonvormen zoals tiny houses en flexwoningen. En we houden rekening met het groen en de beperking van de dijkenstructuur in Albrandswaard.

Dorpskernen en buurten

De oude dorpen Rhoon en Poortugaal en de vinex wijk Portland vormen samen met de bijzondere natuurgebieden de gemeente Albrandswaard.

Bouwen voor onderwijs

Met goed onderwijs bieden wij onze kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen. We werken aan passende huisvesting voor scholen in Albrandswaard.

Openbare ruimte en bouwen

De gemeente werkt aan een gezond, leefbaar en duurzaam klimaat. Ze doet dat samen met inwoners en bedrijven. De komende jaren komen er veel woningen bij.

Verkeer

De verkeersveiligheid in Albrandswaard heeft de aandacht. Hierbij wordt gekeken naar verleden en heden.

Zorg en wonen

Voor inwoners die extra zorg nodig hebben zijn er in Albrandswaard verschillende woonopties.