Hof van Poortugaal – Antes-locatie

De gemeente Albrandswaard en grondeigenaar Antes (onderdeel van de Parnassia Groep, initiatiefnemer) werken samen aan een plan voor woningbouw (Hof van Poortugaal) op een deel van de huidige Antes-locatie in Poortugaal.

Recent heeft het college van Albrandswaard besloten het ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen en ter inzage te leggen. Inwoners van Albrandswaard zijn van harte uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst over het plan.

Het Ontwerpbestemmingsplan

Om op een deel van de locatie woningbouw te kunnen ontwikkelen is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. In het ontwerpbestemmingsplan staat hoe het college het bestemmingsplan voor de Antes-locatie ter vaststelling wil gaan bieden aan de raad. Hiervoor zijn de uitgangspunten gebruikt uit de Ontwikkelstrategie die de gemeenteraad op 2 oktober 2023 heeft vastgesteld voor de woningbouw op de Antes-locatie.

Ter inzage legging en inloopavond

Het Ontwerpbestemmingsplan Hof van Poortugaal ligt vanaf 22 december 2023 tot en met 15 februari 2024 8 weken ter inzage. U kunt het Ontwerpbestemmingsplan inzien en hierop reageren door middel van een zienswijze. Zie hiervoor:

Op donderdag 18 januari organiseert de gemeente een informatieavond over het ontwerpbestemmingsplan. Dit is een inloopavond. U kunt inlopen, informatie bekijken en uw vragen stellen over het ontwerpbestemmingsplan. Zowel de mensen van de gemeente Albrandswaard als van de Parnassia Groep zijn aanwezig om u zo goed mogelijk te informeren.

Tijd: vanaf 17.00 tot 20.00 uur
Locatie: Huis van Albrandswaard, Stationsstraat 4 in Rhoon.

U bent welkom op de tijd die u schikt.

Meer informatie

Actuele informatie over het ‘Hof van Poortugaal’ is te vinden op de projectwebsite van Parnassia Groep. U vindt hier ook alle overige stukken en informatie over de plannen voor de Antes-locatie.