Toegankelijkheid

Voor overheden is het verplicht om alle informatie die online staat, voor iedereen toegankelijk aan te bieden. Dit is zo vastgelegd in het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. Wij werken er hard aan om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken.

De gemeente is verantwoordelijk voor het hoofddomein ‘www.albrandswaard.nl’ en een aantal subdomeinen. Voor ieder domein publiceren wij een toegankelijkheidsverklaring. In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen er genomen zijn. We streven ernaar om het komende jaar alle subdomeinen toegankelijk te maken.

Toegankelijkheidsverklaringen

De hoofdwebsite van de gemeente Albrandswaard. Bekijk de toegankelijkheidsverklaring;

Via de website afspraken.bar-organisatie.nl/Internetafspraken/Albrandswaard kunt u digitaal een afspraak maken met de gemeente.

Bekijk de toegankelijkheidsverklaring van de afsprakenmodule.

De digitale formulieren van de gemeente Albrandswaard zijn bereikbaar via loket.albrandswaard.nl

Uit de toegankelijkheidstoets is gebleken dat deze website voor digitale formulieren nog niet volledig toegankelijk is. Er volgt een nieuw onderzoek eind 2023.

Sommige aanvragen, zoals geboorte, verhuizen en overlijden, verlopen via een digitale formulieren, een eDienst zoals https://edienstenburgerzaken.albrandswaard.nl/AfschriftBurgerlijkeStand/Login/. Deze website voldoet aan de richtlijnen. Bekijk het Waarmerk.

De website voor raadsinformatie (RIS) van de gemeente Albrandswaard: raad.albrandswaard.nl.

De website is in januari 2023 opnieuw getoetst. Een nieuwe verklaring volgt spoedig.

De begroting van de gemeente Albrandswaard is te vinden op https://albrandswaard.begrotingsapp.nl/.

Bekijk de toegankelijkheidsverklaring Begrotingsapp.

Alles over afval is te vinden op NV BAR Afvalbeheer.

Bekijk de toegankelijkheidsverklaring van NV BAR Afvalbeheer. Er volgt in 2023 een nieuwe audit voor deze website.

NV BAR Afvalbeheer heeft ook een app. De BAR Afval-app.

Bekijk de toegankelijkheidsverklaring van de NV BAR Afvalbeheer. Er volgt in 2023 een nieuwe audit voor deze app.

Vacatures van de gemeente Barendrecht zijn te vinden op Werken bij de BAR-organisatie.

Bekijk de toegankelijkheidsverklaring van Werken Bij.

Via een Melding Openbare Ruimte (MOR) kunt u als inwoner meldingen doorgeven aan de gemeente.

Bekijk de toegankelijkheidsverklaring van het formulier MOR

Informatie over Belastingen. Belastingzaken lopen via de SVHW.

Bekijk de toegankelijkheidsverklaring van de SVHW.

Medewerkers van de gemeente Ridderkerk maken gebruik van een intranet voor interne informatie. BAR-plaza (Intranet (Embrace) van de BAR-organisatie).

Bekijk de toegankelijkheidsverklaring van BAR-Plaza.

Verbonden partijen

Een verbonden partij is een organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Deze partijen zijn te vinden in de programmabegroting_2023.pdf (albrandswaard.nl). Voor de websites van sommige van deze partijen is de gemeente ook verantwoordelijk voor de toegankelijkheid.

Overige websites

Sommige organisaties bieden op hun website diensten aan vanuit de gemeente. Of zij geven informatie over deze diensten. Van deze websites zijn wij geen (juridisch) eigenaar. Hoewel wij geen zeggenschap hebben in het digitaal toegankelijk maken van deze websites, voeren wij wel het gesprek met deze organisaties over het belang van digitale toegankelijkheid en de noodzaak tot het digitaal toegankelijk maken van de website en de geplaatste informatie.

Wij helpen u graag!

Ervaart u problemen met het vinden van informatie op de genoemde websites of loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via webteam@albrandswaard.nl of bel naar (010) 506 11 11. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.