Spui

De gemeente Albrandswaard heeft het gebied Spui, Fase 2, bouwrijp gemaakt. In dit gebied worden 14 grondgebonden woningen gebouwd.

De verwachting is om eind derde kwartaal 2023 een ontwikkelaar te selecteren en medio 2024 te starten met de bouw. De planning ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

Maart 2023 – september 2023

Selectie en gunning ontwikkelaar

Oktober 2023 – november 2023

Contracteren ontwikkelaar

December 2023 – juni 2024

Voorbereidingen ten aanzien van de bouwactiviteiten

Medio 2024

Start bouw

Beschermen huismus

Op de werkzaamheden is een werkprotocol ecologie van toepassing. Dit protocol is opgesteld ter bescherming van de huismus. Om ook tijdens de werkzaamheden in het plangebied Spui fase 2 de huismus een geschikte nest- en schuilplaats te bieden, is op de groenstrook aan de Havendam een alternatieve verblijfsplek voor de huismus gerealiseerd en een voedertafel met een beschermkooi zodat het voer alleen toegankelijk is voor zangvogels.