Veilig leven in Albrandswaard

In Albrandswaard hebben we oog voor elkaar. We zorgen samen met inwoners, ondernemers en partners, voor de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners. Dat doen we door overlast en criminaliteit te voorkomen als het kan maar ook door op te treden als het nodig is.

Veilig zijn en je veilig voelen zijn belangrijke voorwaarden om prettig te kunnen wonen en werken in Albrandswaard. Als gemeente werken we samen met, politie, boa’s, buurtpreventie, brandweer en andere veiligheidspartners, maar ook met inwoners, aan een veilige woon- en werkomgeving. Wij vinden het belangrijk met inwoners en ondernemers in gesprek te zijn over wat zij belangrijk vinden en welke ideeën er leven ter verbetering van de leef- en werkomgeving. Periodiek meten we de veiligheid middels de veiligheidsmonitor van de VeiligheidsAlliantie Rotterdam-Rijnmond (VAR). We zien dat in de afgelopen veiligheidsmonitor het veiligheidsgevoel van inwoners wat is gestegen. Dat is een mooi resultaat, maar het kan altijd beter. Veiligheid vraagt een actieve opstelling. Alert zijn op signalen van inwoners en ondernemers.

We werken in 2024 aan een veiliger Albrandswaard vanuit de volgende vier thema’s: Jeugd en Jongeren, Zorg en Veiligheid, handhaving en toezicht en ondernemen en ondermijning.

Veiligheidstips

Hieronder vindt u tips tegen verschillende vormen van criminaliteit.

Jeugd en jongeren

We willen dat onze jongeren veilig kunnen opgroeien. Daarom hebben we in Albrandswaard een aanpak gericht op het voorkomen van overlast.

Zorg en veiligheid

Sommige inwoners hebben te maken met complexe problematiek, worden vaker het slachtoffer van misbruik of criminaliteit, en zorgen daarnaast steeds vaker voor overlast op straat.

Handhaving en toezicht

Handhaving en toezicht wordt in Albrandswaard uitgevoerd door de Buitengewoon opsporingsambtenaren, de BOA’s, in samenwerking met de politie.

Ondernemen en ondermijning

Samen met ondernemers maken we ons sterk tegen deze vorm van criminaliteit.