Samenscholingsverbod

Op dit moment is er een samenscholingsverbod op verschillende locaties in Albrandswaard. Eén in Portland en één in Poortugaal. Jongeren tot 23 jaar, die met drie of meer personen bij elkaar komen en overlast veroorzaken, kunnen een boete krijgen. De gemeente zet deze stap vanwege aanhoudende overlastmeldingen van omwonenden. Samen met politie en jongerenwerk werkt de gemeente aan een blijvende oplossing om de overlast verder te verminderen.

Het samenscholingsverbod wordt strikt gecontroleerd op de volgende tijden:

 • Maandag tot en met vrijdag van 17.00 uur tot 06.00 uur.
 • Zaterdag en zondag de gehele dag en nacht.
 • Tijdens de schoolvakanties de gehele dag en nacht: voorjaarsvakantie (17 februari tot en met 25 februari), meivakantie (27 april tot en met 5 mei), zomervakantie (13 juli tot en met 25 augustus), herfstvakantie (26 oktober tot en met 3 november) en kerstvakantie (21 december 2024 tot en met 5 januari 2025).

Samenscholingsverbod Portland

Het samenscholingsverbod in Portland geldt tot en met 27 september 2024. Het verbod geldt in het gebied rond het winkelcentrum Hof van Portland en de scholencampus. Het gebied is ook aangegeven met borden.

Samenscholingsverbod Poortugaal

Het samenscholingsverbod in Poortugaal geldt tot en met 25 januari 2025.
Het verbod geldt voor de volgende locaties:

 • Het terrein van basisschool CBS De Parel en de directe omgeving, die omgeven wordt door de straten Het Loo, Duivenvoorde, Loevestein, Vlier, Sleedoorn, Vogelkers, Albrandswaardseweg, Landweg en ’t Wiel;
 • Het terrein van Obs Valckesteyn en de directe omgeving, die omgeven wordt door de Waalstraat, Emmastraat en Watering;
 • Het terrein van het winkelcentrum Plus Hofland en de ALDI en de directe omgeving, die omgeven wordt door de straten Dorpsstraat, De Snip en Kikkerstraat.

Het gebied is ook aangegeven met borden.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een lijst met veelgestelde vragen. Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Ja, kinderen mogen buitenspelen tijdens het verbod. Het samenscholingsverbod geldt voor samenscholing binnen één van de aangewezen gebieden én wanneer er sprake is van overlast. Zie voor meer informatie over overlast de vraag ‘Wat wordt gezien als overlast?’.

Overlast is hinderlijk en/of intimiderend gedrag, zoals bij de volgende gedragingen en/of situaties:

 • Een groep (of personen in de groep) neemt een dreigende/bedreigende/uitdagende/ agressieve houding aan naar voorbijgangers, bewoners, politie en hulpdiensten of anderen die aanwezig zijn in het gebied;
 • Een groep (of personen in de groep) vallen voorbijgangers, omwonenden, politie en/of hulpdiensten lastig (schelden, negatief aanspreken);
 • Een groep (of personen in de groep) staat in de weg of blokkeert de doorgang voor voorbijgangers, politie en/of hulpdiensten;
 • Een groep (of personen in de groep) blokkeert de toegang tot winkels of andere voor publiek toegankelijke ruimten;
 • Een groep (of personen in de groep) gooit afval op straat of vernielt gemeentelijke eigendommen (zoals straatmeubilair of afvalbakken ), eigendommen van de basisschool en/of privé-eigendommen (zoals woningen of auto’s );
 • Een groep (of personen in de groep) houdt zich zonder duidelijk doel op bij woningen, het terrein van de basisschool, winkels of in de openbare ruimte;
 • Het gedrag van (personen in) een groep doet vermoeden dat in of vanuit de groep wordt gehandeld in hard- of softdrugs;
 • Een groep (of personen in de groep) is luidruchtig, of er wordt vanuit de groep harde muziek afgespeeld, of er wordt geluidsoverlast veroorzaakt door brommers en scooters;
 • Een groep (of personen in de groep) gooit (of dreigt met gooien) met eieren of andere zaken richting voorbijgangers, omwonenden, politie en/of hulpdiensten.

De politie en boa’s bepalen of er sprake is van overlast en welke oplossing het best passend is. Zij kunnen ervoor kiezen jongeren aan te spreken, weg te sturen of te beboeten.

De politie wil de locaties meerdere keren per dag meenemen in de surveillance. De politie treedt op wanneer een overtreding wordt geconstateerd. Ook controleert de politie op overtreding van het samenscholingsverbod wanneer buurtbewoners overlast melden.

Voor overtreding van het samenscholingsverbod geldt dat de Officier van Justitie de hoogte van de bekeuring bepaalt.

Wanneer er sprake is van verzwarende omstandigheden zoals ernstige overlast of herhaaldelijk overtreden van het samenscholingsverbod kan de Officier van Justitie besluiten een hogere boete op te leggen.

Iedereen is in Nederland vanaf 14 jaar verplicht zijn of haar identiteitskaart bij zich te hebben. De politie of boa’s vragen aan jongeren om de identiteitskaart te laten zien wanneer het samenscholingsverbod wordt overtreden.

Wanneer een jongere vaker het samenscholingsverbod overtreedt, bepaalt de Officier van Justitie wat daar de gevolgen van zijn. Het is aannemelijk dat de sanctie steeds zwaarder wordt.

Nee, het samenscholingsverbod richt zich uitsluitend op jongeren tot 23 jaar. Als na identificatie blijkt dat iemand ouder is dan 23 zal hij of zij worden aangesproken en weggestuurd.

Nee, het samenscholingsverbod geldt vanaf 3 of meer personen. Uiteraard zullen jongeren die alleen of samen zijn bij overlast ook worden aangesproken en weggestuurd.

De burgemeester kan het samenscholingsverbod eerder op heffen of verlengen als dat nodig blijkt. Het verbod geldt voor een jaar, zodat onderzoek gedaan kan worden naar een blijvende manier om de overlast te verminderen.

Overlast kunt u melden via de politie door te bellen naar 0900-8844 of maak een melding bij de gemeente.

Let op: Als u nu overlast ervaart en directe actie nodig is kunt u contact opnemen met de politie. Meldingen bij de gemeente worden meegenomen in het bepalen van de mate van overlast en de blijvende aanpak. De gemeente neemt hierin ook de meldingen die bij de politie worden gedaan mee.

Na het instellen van het samenscholingsverbod in Portland op 27 september 2023 zijn de overlastmeldingen behoorlijk afgenomen. Het instellen van een samenscholingsverbod heeft dus effect. Het lost natuurlijk niet alle problemen op, daarom wordt er naast het samenscholingsverbod ook steeds gekeken wat een passende blijvende aanpak is om overlast te voorkomen.

Het verbod is onderdeel van de integrale jeugdaanpak van de gemeente, politie en jongerenwerk. De burgemeester maakt hiervoor gebruik van artikel 2.1. van de Algemene Plaatselijke Verordening.