Jeugd en jongeren

We willen dat onze jongeren veilig kunnen opgroeien. Daarom hebben we in Albrandswaard een aanpak gericht op het voorkomen van overlast, met aandacht voor voorlichting ten aanzien van verdovende middelengebruik, wapenbezit en geweld. We vragen scholen en sportverenigingen vroeg te signaleren wanneer het niet goed gaat met een van hun leerlingen of leden. Onze jongerenaanpak richt zich op ontspanning, ontplooiing en handhaving als dat nodig is.