Ondernemen en ondermijning

Ondermijning is de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. Zo komt het voor dat een lege loods als wietplantage wordt gebruikt en de eigenaar die de loods verhuurt daar niets van weet. We willen ons samen met de ondernemers sterk maken tegen deze vorm van criminaliteit zodat het ook veilig ondernemen is in Albrandswaard.

Deze criminaliteit ondermijnt het gezag en tast het vertrouwen van de samenleving in de autoriteiten aan. Met de aanpak van ondermijning voorkomen en bestrijden we samen met onze partners de onzichtbare criminaliteit.

Door middel van voorlichting en campagnes zorgen wij voor meer bewustwording onder bewoners en ondernemers. Wij organiseren bedrijvencontroles met onze partners zoals Politie, ROBT, Belastingdienst, DCMR. Verder vergroten en delen we kennis binnen ons netwerk en gaan we intensiever samenwerken met onze partners.

Voorlichting

Om de veiligheid in onze gemeente te vergroten en te waarborgen organiseert de gemeente dit jaar voorlichtingsbijeenkomsten over ondermijning. In december 2022 was er een bijeenkomst over ondermijning bij recreatieve jachthavens, in januari 2023 was er een bijeenkomst met ondernemers in het Huis van Albrandswaard.