Handhaving en toezicht

Handhaving en toezicht wordt in Albrandswaard uitgevoerd door de Buitengewoon opsporingsambtenaren, de BOA’s, in samenwerking met de politie. De BOA’s zijn zichtbaar en aanspreekbaar voor inwoners en ondernemers. Zij maken te voet, per fiets of scooter rondes door de gemeente en zijn aanwezigheid op drukkere plekken en momenten (zoals in de winkelcentra, op marktdagen, bij evenementen of rondom scholen). Ook nemen ze deel aan preventieve acties, in samenwerking met de brandweer, jongerenwerk en politie.