Handhaving en toezicht

Handhaving en toezicht wordt in Albrandswaard uitgevoerd door de Buitengewoon opsporingsambtenaren, de BOA’s, in samenwerking met de politie. De BOA’s zijn zichtbaar en aanspreekbaar voor inwoners en ondernemers. Zij maken te voet, per fiets of scooter rondes door de gemeente en zijn aanwezigheid op drukkere plekken en momenten (zoals in de winkelcentra, op marktdagen, bij evenementen of rondom scholen). Ook nemen ze deel aan preventieve acties, in samenwerking met de brandweer, jongerenwerk en politie.


Cameratoezicht metrostations

Vanaf september 2023 is het cameratoezicht bij de metrostations Rhoon en Poortugaal operationeel. De beelden worden live bekeken door de medewerkers op de uitkijkcentrale. Bij een incident kan de politie meteen worden ingezet. Met de camera’s houden we toezicht op de veiligheid en het veiligheidsgevoel rondom de beide metrostations.

Eind 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de inzet van cameratoezicht bij de metrostations van Rhoon en Poortugaal, om de veiligheid in het gebied te vergroten.

In de afgelopen jaren is flinke overlast ervaren door hangjongeren, vernieling en fietsendiefstal en soms ook zwaardere criminaliteit, zoals drugshandel.

Met cameratoezicht wil de gemeente deze overlast aanpakken. De camera’s worden in eerste instantie voor een periode van 2 jaar ingezet.

De inzet van het cameratoezicht voldoet aan de wettelijke vereisten rondom privacy en het beschermen van persoonsgegevens. Direct omwonenden van de metrostations zijn via een brief geïnformeerd over het cameratoezicht en de privacy-regels die hierop van toepassing zijn. Zie onderstaand filmpje voor meer informatie over privacy. De video is ook in tekst uitgeschreven.

Camera Privacy Mask

Iedereen is blij met een veilige buurt. Gemeente Albrandswaard heeft uw veiligheid hoog in het vaandel staan. Hierbij gebruiken wij videotechniek als ondersteuning. Privacy van de burger staat echter voorop.

Opname Beeld: Maskering zit in de opname

Maskering in de camera: De maskering gebeurd voordat het beeld wordt opgenomen.
Binnenin de camera wordt de maskering toegepast. Hierna wordt het beeld pas opgenomen.
De maskering kan na opname nooit meer verwijderd worden.

Zo worden ramen en tuindelen gemaskeerd. Ook kantoorpanden worden gemaskeerd. Openbare parkeerplekken blijven zichtbaar. De maskering schaalt ook mee bij het inzoomen.

Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met de gemeente.