Flexwoningen

De woningnood in Nederland is groot. Tot aan 2030 heeft Nederland zo’n 900.000 woningen extra nodig om het woningtekort aan te pakken. Er moeten daarom meer betaalbare woningen komen voor verschillende doelgroepen.

Ook Albrandswaard heeft hier mee te maken. In het collegewerkprogramma 2022-2026 is opgenomen dat we streven naar een evenwichtige woningvoorraad gericht op starters en ouderen, maar ook naar het tijdelijk huisvesten van specifieke doelgroepen. En daarnaast hebben we, samen met alle gemeenten in Nederland, de opdracht vluchtelingen uit Oekraïne en vergunninghouders op te vangen. Deze opdracht zet extra druk op de behoefte aan huisvesting.

Om al op korte termijn de druk op de woningmarkt te verlichten, heeft het college van burgemeester en wethouders de wens uitgesproken om flexwoningen te realiseren. Het gaat om flexibele, kleinere woningen, die zijn bedoeld voor mensen die snel huisvesting nodig hebben voor een (beperkte) periode.

Kansrijke locaties flexwoningen

In de afgelopen tijd heeft de gemeente verschillende locaties in Albrandswaard onderzocht. Dit heeft ertoe geleid dat wij op 2 locaties kansen zien voor flexwoningen: de Stationsstraat in Rhoon, tussen de Molendijk en Intratuin, en een locatie aan de Albrandswaardsedijk, naast SV Poortugaal. Voor de locatie Stationsstraat heeft een ontwikkelende partij aangegeven een plan te hebben voor het realiseren van een gebiedsontwikkeling met permanente woningen. Vooruitlopend hierop is de gemeente van plan om circa 50 flexwoningen te realiseren eind 2023/ begin 2024. Voor de locatie Albrandswaardsedijk gaat het om circa 55-70 woningen. De locaties zijn ook aangegeven op de kaarten hieronder.

Wat zijn flexwoningen

Een flexwoning is doorgaans een flexibele, kleine woning die bedoeld is voor mensen die tijdelijk snel huisvesting nodig hebben voor een (beperkte) periode. Flexwonen biedt de mogelijkheid om op korte termijn in te spelen op de vraag naar woningen, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van de bouw van permanente woningen. Door kortere juridische procedures en omdat de woningen grotendeels in de fabriek worden gebouwd, kan de woningvoorraad relatief snel worden uitgebreid met tijdelijke en flexibele woningen.

Bewonersbijeenkomsten

Op woensdag 28 juni waren er informatiebijeenkomsten voor de direct omwonenden voor de locaties Stationsstraat en Albrandswaardsedijk. Tijdens de bijeenkomsten werd een impressie gegeven van de aard en plaats van de flexwoningen. Deze bijeenkomsten waren bedoeld om vragen van inwoners te beantwoorden en informatie op te halen.

Meest gestelde vragen

Naar aanleiding van de bijeenkomsten is een lijst met meeste gestelde vragen opgesteld. Deze vindt u door op deze link te klikken.

Bewonersbrief

Hieronder kunt u de bewonersbrief lezen die is verstuurd op 12 september over de locaties van de flexwoningen.

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze websites zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar webteam@albrandswaard.nl of bel naar (010) 506 11 11. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.

Algemene informatie flexwonen

Hieronder vindt u links naar webpagina’s en nieuwsberichten met meer informatie over flexwonen: