Zorg en wonen

Ouderen willen langer in hun eigen huis blijven wonen. Daarvoor zijn er in de gemeente allerlei voorzieningen. Belangrijk is dat deze voorzieningen voldoende dichtbij zijn. Ook is het belangrijk om andere mensen te kunnen ontmoeten.

Om hiervoor te zorgen ontwikkelt Albrandswaard een woonzorgvisie. We gaan ervoor zorgen dat er meer gelijkvloerse woningen komen waarin mensen tot op hoge leeftijd zelfstandig kunnen blijven wonen.