Zorg en wonen

De meeste ouderen willen zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen, ook als zij daarbij enige ondersteuning of zorg nodig hebben. Daarvoor zijn er in de gemeente allerlei voorzieningen nodig. Belangrijk is dat deze voorzieningen voldoende dichtbij zijn. Ook is het belangrijk om andere mensen te kunnen ontmoeten.

Om te zorgen voor voldoende geschikte woningen waar een combinatie van wonen, welzijn en zorg mogelijk is, ontwikkelt Albrandswaard een woonzorgvisie. We gaan ervoor zorgen dat er meer gelijkvloerse woningen komen waarin mensen tot op hoge leeftijd zelfstandig kunnen blijven wonen.

Ook Albrandswaard vergrijst snel. Over 20 jaar is 42% van onze inwoners 65 jaar of ouder. Dat is ongeveer 1.600 huishoudens meer dan in 2022. Niet al deze senioren hebben een gelijkvloerse woning of zorg nodig, maar de vraag om voorzieningen en zorg zal stijgen. Net als in andere gemeenten denken organisaties die woningen, welzijn en/of zorg bieden (het WWZ Beraad) samen met de gemeente na over slimme oplossingen die ervoor kunnen zorgen dat senioren straks lang en gelukkig zelfstandig in Albrandswaard kunnen leven.

In het najaar van 2023 presenteren we onze visie aan de gemeenteraad. Op basis daarvan hopen we in 2024 samen met onze maatschappelijke partners in Albrandswaard een uitvoeringsprogamma op te kunnen stellen.

We laten ons inspireren door voorbeelden uit de eigen regio en daarbuiten. En hopen zelf ook te inspireren. Binnen de regio is wethouder Mieke van Ginkel een van de ambassadeurs van het landelijk aanjaagteam Wonen, Welzijn, Zorg Ouderen. Dit stimuleert dat er in elke regio goede afspraken komen over woonvoorzieningen voor ouderen. Zie ook de website van het aanjaagteam WWZO.