Verkeer

Albrandswaard is een dorp met veel dijken. Deze horen bij de rijke geschiedenis van de gemeente. De dijken bepalen voor een groot deel de wegenstructuur. Die kunnen we niet zomaar aanpassen.

Plannen voor de toekomst

We bouwen nu en in de toekomst huizen voor onze inwoners. Meer woningen betekent ook een toename van het verkeer in het dorp. Om dit in goede banen te leiden werken we in de periode 2023-2024 aan een nieuw mobiliteitsplan. Uiteraard wachten we niet tot het plan klaar is.

Auto te gast

Om de verkeersveiligheid te verbeteren worden er nu al maatregelen genomen. Daarbij staan de fietser en de voetganger centraal in het verkeer; zo zal in de dorpskern de auto te gast zijn. En geven we het aanpassen van schoolroutes en schoolomgevingen prioriteit. Daarnaast bevorderen we vormen van deelmobiliteit en stimuleren we de aanleg van voldoende laadvoorzieningen.