Kunst en cultuur

In Albrandswaard zijn veel culturele verenigingen te vinden. Albrandswaard heeft bijvoorbeeld een rijk muzikaal aanbod. Er zijn diverse muziekverenigingen, orkesten, koren en ook een muziekschool en gitaarschool. Daarnaast is er aanbod in de podiumkunst, zoals dans en toneel. Ook zijn er organisaties die zich richten op de (lokale) geschiedenis.

Kunstenaars

Beeldende kunst hoort bij Albrandswaard. Diverse bekende kunstenaars in de regio komen uit Albrandswaard. Meerdere kunstenaars hebben in het verleden ook gewerkt vanuit de gemeente, maar dat aantal kunstenaars is afgenomen. Veel kunstenaars kiezen ervoor om hun atelier te verplaatsen naar Rotterdam, omdat de culturele diversiteit en de animo van het publiek daar groter is. Desondanks blijft de band met Albrandswaard bestaan. Zo is er de Kunstkring, de vereniging van lokale kunstenaars, en de jaarlijkse Kunstroutes, waarbij lokale kunstenaars hun werk aan geïnteresseerde Albrandswaarders tonen.

Bevrijdingsroute

Loop de route langs plekken in Albrandswaard die een belangrijke rol speelden in de Tweede Wereldoorlog.

Cultuurhistorie speels in beeld

Op verschillende plekken in Albrandswaard staan cultuurzuilen. Deze zuilen tonen op een speelse manier foto’s en verhalen over Albrandswaard.

Culturele wandelroute

Loop de ‘Blik op Albrandswaard’ route en leer meer over de Albrandswaardse kunst, cultuur en geschiedenis met behulp van de Storytrails app.

Albrandswaardactief.nl

Kijk op Albrandswaardactief.nl voor culturele activiteiten in de gemeente.

Oudheidkamer

Bezoek de Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal en leer meer over de geschiedenis van de inwoners en het cultureel erfgoed van Albrandswaard.

Kunst en cultuur – uitvoeringsprogramma

In het uitvoeringsprogramma staan de ambities die wij hebben voor kunst en cultuur in Albrandswaard.