Kunst en cultuur

Het culturele leven in Albrandswaard concentreert zich vooral rondom de culturele verenigingen. Albrandswaard kent vooral een rijk muzikaal aanbod. Er zijn diverse muziekverenigingen, orkesten, koren en ook een muziekschool en gitaarschool. Daarnaast is er aanbod in de podiumkunst, zoals dans en toneel, en zijn er organisaties die zich richten op de (lokale) geschiedenis.

Kunstenaars

Albrandswaard is verweven met beeldende kunst. Diverse bekende kunstenaars in de regio hebben hun oorsprong in Albrandswaard. Meerdere kunstenaars hebben in het verleden ook gewerkt vanuit de gemeente, maar het aantal kunstenaars dat vanuit de gemeente opereert is afgenomen. Veel kunstenaars kiezen ervoor om hun atelier te verplaatsen naar Rotterdam, omdat de culturele diversiteit en de animo van het publiek daar groter is. Desondanks blijft de band met Albrandswaard bestaan, getuige de aanwezigheid van Kunstkring, de vereniging van lokale kunstenaars, en de jaarlijkse Kunstroutes, waarbij lokale kunstenaars hun werk aan geïnteresseerde Albrandswaarders tonen.

Bevrijdingsroute

Loop de route langs plekken in Albrandswaard die een belangrijke rol speelden in de Tweede Wereldoorlog.

Culturele wandelroute

Loop de ‘Blik op Albrandswaard’ route en leer meer over de Albrandswaardse kunst, cultuur en geschiedenis met behulp van de Storytrails app.

Albrandswaardactief.nl

Kijk op Albrandswaardactief.nl voor culturele activiteiten in de gemeente.

Oudheidkamer

Bezoek de Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal en leer meer over de geschiedenis van de inwoners en het cultureel erfgoed van Albrandswaard.

Kunst en cultuur – uitvoeringsprogramma

In het uitvoeringsprogramma staan de ambities die wij hebben voor kunst en cultuur in Albrandswaard.