Kunst en cultuur – uitvoeringsprogramma

Kunst en cultuur is een belangrijk thema in het leven van mensen. Cultuur zorgt voor verbinding, verdieping en draagt bij aan een vitale samenleving. Cultuur verrijkt, verbindt en versterkt. Dat is waar wij in geloven.

3 ambities

In Albrandswaard hebben we de komende jaren drie ambities voor kunst en cultuur:

  • Cultuureducatie: het versterken van cultuuronderwijs
  • Cultuurparticipatie: cultuur dicht bij onze inwoners brengen
  • Cultuurhistorie: het behoud van Albrandswaards cultureel erfgoed

Uitvoeringsprogramma

De gemeente Albrandswaard stimuleert kunst en cultuur door in te zetten op:

  • cultuuronderwijs,
  • kunstroutes en het
  • kunst- en cultuuraanbod inzichtelijk en toegankelijk te maken.

In het uitvoeringsprogramma kunt u lezen wat er op het gebied van Kunst en Cultuur gebeurt. U kunt het uitvoeringsprogramma hieronder downloaden.