Uitgangspunten vergoedingen hulpteam

De gemeente ondersteunt ouders en gezinnen die geraakt zijn door de toeslagenaffaire bij vijf leefgebieden:

 1. Wonen: het hebben van een veilige en betaalbare plek om te wonen;
 2. Financiën: een financieel gezonde huishouding kunnen voeren;
 3. Gezin: samenleven en opgroeien in een veilige omgeving waarbinnen kinderen zich kunnen ontwikkelen;
 4. Zorg: welzijn ervaren vanuit lichamelijke en geestelijke gezondheid;
 5. Werk: kunnen deelnemen aan een arbeidsproces met minimaal de beschikking over een startkwalificatie.

Hoe komt ondersteuning tot stand?

Iedere ouder en elk gezin of ieder kind (indien dat ook voor brede ondersteuning in aanmerking komt) krijgt een vaste contactpersoon uit het team. Samen met ouders en kinderen stelt deze een ondersteuningsplan op. Hierin is opgeschreven wat er binnen de 5 leefgebieden nodig is en wat daarover is afgesproken. Iedere situatie is anders en daarom kijken we per persoon/gezin wat nodig is. Hier maken we een plan voor. Om duidelijkheid te bieden hebben we als hulpteam een aantal afspraken met de gemeente gemaakt over hoe ver onze ondersteuning in principe gaat.

Waarom is er een beleidskader nodig?

We willen richting ouders (en kinderen in voorkomende gevallen) helder zijn over de kaders die wij gebruiken voor het bepalen van de hulp en ondersteuning die wij bieden. Dit geeft hen meer duidelijkheid over wat zij van het hulpteam mogen verwachten en wat er niet binnen de mogelijkheden van het hulpteam ligt. Daarom hebben we met de gemeenten een aantal afspraken gemaakt die deze duidelijkheid bieden.

De kaders zijn niet bedoeld om alles vooraf dicht te regelen. Juist vanwege de achtergrond van toeslagenaffaire blijft er altijd ruimte voor maatwerk wanneer dat noodzakelijk is, zoals wanneer ouders dreigen tussen wal en schip te vallen.

Welke afspraken zijn met de gemeente gemaakt?

Hieronder vindt u alle afspraken die met de gemeente zijn gemaakt. Klik op het kruisje om de informatie te bekijken.

Alleen wanneer het voor het bereiken van een van de gestelde doelen uit het plan van aanpak noodzakelijk is om bepaalde materiële kosten/voorzieningen te vergoeden zal dit worden toegekend. Wanneer dit enkel gewenst is maar niet noodzakelijk dan valt het gevraagde goed/voorziening niet onder de brede ondersteuning.

De minimale en maximale bedragen voor goederen/ voorzieningen worden gebaseerd op Nibud norm + 40 procent.

De volgende zaken worden niet vergoed vanuit de brede ondersteuning:

 • Verkeersboetes
 • Cosmetische ingrepen
 • Auto- en motorvoertuigen
 • Verbouwingen en/of aanpassingen aan de woning/tuin
 • Energiekosten
 • Vakanties
 • Nieuw gemaakte schulden na 1 juni 2021
 • Kosten die nodig zijn na onvoorziene gebeurtenissen (bijvoorbeeld schade door weersomstandigheden, lekkages e.d.)
 • Sportabonnementen
 • Luxegoederen (denk aan iPad, smartwatches, spelcomputers, elektrische steps, smartphones, tuinsets)
 • Wmo-voorzieningen en Jeugdarrangementen op basis van de Jeugdwet.

De Wet hersteloperatie zegt dat alleen voorzieningen worden verstrekt of vergoed die na vaststelling van de hulpvraag noodzakelijk geacht worden. Noodzakelijk betekent dat zij nodig zijn voor het maken van de nieuwe start van ouder(s) of hun kinderen, en binnen de wettelijke kaders vallen.

De Wet hersteloperatie die de brede ondersteuning regelt gaat terug tot 26 januari 2021. Vanaf dat moment mochten gemeente brede ondersteuning bieden aan gedupeerde ouders en kinderen. Kosten/voorzieningen die eerder dan deze datum zijn gemaakt komen ook niet voor vergoeding in aanmerking.

De gemeente vergoedt de kosten voor goederen en/of diensten éénmalig. Aanvragen voor goederen en/ of diensten die al eerder bij de brede ondersteuning zijn uitgekeerd worden niet een tweede keer vervangen, vernieuwd of vergoed. Hier kan een uitzondering op worden gemaakt als er overeenstemming is dat hiervoor maatwerk nodig is.

Wanneer diensten of goederen worden vergoed vanuit de brede ondersteuning dan dient de aanvrager uiterlijk binnen één maand na ontvangst van de betaling de bijbehorende facturen/rekeningen/bonnetjes in te dienen bij de medewerker van het hulpteam. Wordt niet aan deze termijn voldaan, dan kan de gemeente het bedrag terugvorderen, tenzij maatwerk noodzakelijk is.