Hulp bij toeslagenaffaire

Misschien bent u als ouder in problemen gekomen door de ‘kinderopvangtoeslagaffaire’. Of kent u iemand voor wie dat geldt. Ouders in Albrandswaard kunnen daarmee terecht bij de gemeente. Wij kunnen helpen door met u te praten over uw situatie en samen met u kijken wat u nodig heeft. Denk aan hulp met schulden of bij problemen met uw gezondheid, werk, woning of gezin. U krijgt bij het hulpteam een vast contactpersoon.

1 vast contactpersoon

Ook in Albrandswaard wonen veel ouders, jongeren en kinderen die geraakt zijn door de toeslagenaffaire. Zij leven nog elke dag met de gevolgen ervan. Om deze Albrandswaarders persoonlijke hulp en ondersteuning te bieden, is het hulpteam Toeslagen opgericht. Het motto van het hulpteam is ‘Samen kijken naar wat nodig is om verder te kunnen en daar meteen mee aan de slag’. Iedere ouder krijgt een vaste contactpersoon. De professionals in het hulpteam werken samen met ervaringsdeskundigen. Ook komt er een ouderpanel dat meekijkt naar de communicatie.

Het hulpteam staat voor u klaar

Wilt u in gesprek met het hulpteam? Stuur dan een e-mail naar toeslagenaffaire@albrandswaard.nl of bel met het hulpteam via telefoonnummer 0180 493 500. Dit is een rechtstreeks nummer, u krijgt direct iemand van het hulpteam aan de lijn.

Brede ondersteuning en SPUK

Brede ondersteuning is ondersteuning door de gemeente op vijf leefgebieden: financiën, wonen, zorg, gezin en werk. Deze ondersteuning is voor ouders die (potentieel) gedupeerd zijn, en kinderen uit deze gezinnen die officieel onder de kindregeling vallen. De gemeenten is gevraagd om deze ondersteuning te geven om ouders en kinderen een nieuwe start te kunnen laten maken na de toeslagenproblematiek. Zodat ouders en hun kinderen (emotioneel) kunnen herstellen van de gevolgen van de terugvordering. In Albrandswaard kunnen ouders en kinderen voor alle ondersteuning terecht bij het Hulpteam Toeslagenaffaire.

Ouders en kinderen krijgen een vaste contactpersoon bij het hulpteam. Deze regelt alles wat er binnen de gemeente geregeld moet worden. Ouders en kinderen hoeven niet langs verschillende ‘loketten’.

De kindregeling

De kinderopvangtoeslagaffaire heeft ook veel met kinderen en jongeren gedaan. Stress thuis. Armoede. Soms zijn ouders uit elkaar gegaan. Of kinderen uit huis geplaatst. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren hun leven weer op de rit krijgen.

De kindregeling is een herstelregeling voor kinderen van erkend gedupeerde ouder(s)/verzorger(s). De kindregeling biedt steun op verschillende gebieden. Zo hebben kinderen en jongeren recht op een geldbedrag en brede hulp en ondersteuning (dat is persoonlijke hulp om verder te kunnen).

Heeft de Belastingdienst bepaald dat u geraakt bent door de toeslagenaffaire na het afronden van de eerste toets? Dan scheldt de gemeente Albrandswaard uw schulden bij de gemeente kwijt.
Denk hierbij aan gemeentelijke belastingen. U hoeft hier zelf niets voor te doen, u krijgt hier bericht over.

U kunt openstaande private schulden en achterstallige betalingen indienen bij het online loket private schulden van SBN (Sociale Banken Nederland). Zie voor meer informatie de website van SBN.

Bent u geraakt door de toeslagenaffaire? Dan heeft u recht op herstel. Daarvoor heeft de Belastingdienst verschillende regelingen. Zie voor meer informatie en het aanmelden voor de herstelregeling de website van de Belastingdienst.