Hulp bij toeslagenaffaire

Misschien bent u als ouder in problemen gekomen door de ‘kinderopvangtoeslagaffaire’. Of kent u iemand voor wie dat geldt. Ouders in Albrandswaard kunnen daarmee terecht bij de gemeente. Wij kunnen helpen door met u te praten over uw situatie en samen met u kijken wat u nodig heeft. Denk aan hulp met schulden of bij problemen met uw gezondheid, werk, woning of gezin. U krijgt bij het hulpteam bij voorkeur een vaste contactpersoon.

In deze video leggen we kort uit wat de toeslagenaffaire is en hoe het hulpteam kan helpen.

Sinds 1 januari 2024 is het niet meer mogelijk om u voor herstel van schade door de Toeslagenaffaire aan te melden bij de dienst Toeslagen van de overheid. Voor aanmeldingen voor Brede Ondersteuning bij de gemeente is er nog geen stop. Bent u uiterlijk 31 december 2023 aangemeld bij de dienst Toeslagen? En is uw zaak daar in behandeling? Dan kunt u nog steeds voor Brede Ondersteuning terecht bij het Hulpteam Toeslagen van de gemeente. Op deze pagina kunt u lezen wat wij voor u kunnen betekenen en hoe u ons bereikt.

Persoonlijke ondersteuning

Ook in Albrandswaard wonen veel ouders, jongeren en kinderen die geraakt zijn door de toeslagenaffaire. Zij leven nog elke dag met de gevolgen ervan. Om deze Albrandswaarders persoonlijke hulp en ondersteuning te bieden, is het hulpteam Toeslagen opgericht. Het motto van het hulpteam is ‘Samen kijken naar wat nodig is om verder te kunnen en daar meteen mee aan de slag’. We streven ernaar iedere ouder een vaste contactpersoon te geven. De professionals in het hulpteam werken samen met ervaringsdeskundigen. Ook komt er een ouderpanel dat meekijkt naar de communicatie.

Het hulpteam staat voor u klaar

Wilt u in gesprek met het hulpteam? Stuur dan een e-mail naar toeslagenaffaire@albrandswaard.nl of bel met het hulpteam via telefoonnummer 0180 493 500. Dit is een rechtstreeks nummer, u krijgt direct iemand van het hulpteam aan de lijn.

Brede ondersteuning en SPUK

Brede ondersteuning is ondersteuning door de gemeente op vijf leefgebieden: financiën, wonen, zorg, gezin en werk. Deze ondersteuning is voor ouders die (potentieel) gedupeerd zijn, en kinderen uit deze gezinnen die officieel onder de kindregeling vallen. De gemeenten is gevraagd om deze ondersteuning te geven om ouders en kinderen een nieuwe start te kunnen laten maken na de toeslagenproblematiek. Zodat ouders en hun kinderen (emotioneel) kunnen herstellen van de gevolgen van de terugvordering. In Albrandswaard kunnen ouders en kinderen voor alle ondersteuning terecht bij het Hulpteam Toeslagenaffaire.

Ouders en kinderen krijgen bij voorkeur een vaste contactpersoon bij het hulpteam. Deze regelt alles wat er binnen de gemeente geregeld moet worden. Ouders en kinderen hoeven niet langs verschillende ‘loketten’.

De kindregeling

De kinderopvangtoeslagaffaire heeft ook veel met kinderen en jongeren gedaan. Stress thuis. Armoede. Soms zijn ouders uit elkaar gegaan. Of kinderen uit huis geplaatst. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren hun leven weer op de rit krijgen.

De kindregeling is een herstelregeling voor kinderen van erkend gedupeerde ouder(s)/verzorger(s). De kindregeling biedt steun op verschillende gebieden. Zo hebben kinderen en jongeren recht op een geldbedrag en brede hulp en ondersteuning (dat is persoonlijke hulp om verder te kunnen).

Heeft de Belastingdienst bepaald dat u geraakt bent door de toeslagenaffaire na het afronden van de eerste toets? Dan scheldt de gemeente Albrandswaard uw schulden bij de gemeente kwijt.
Denk hierbij aan gemeentelijke belastingen. U hoeft hier zelf niets voor te doen, u krijgt hier bericht over.

U kunt openstaande private schulden en achterstallige betalingen indienen bij het online loket private schulden van SBN (Sociale Banken Nederland). Zie voor meer informatie de website van SBN.

Bent u geraakt door de toeslagenaffaire? Dan heeft u recht op herstel. Daarvoor heeft de Belastingdienst verschillende regelingen. Zie voor meer informatie en het aanmelden voor de herstelregeling de website van de Belastingdienst.

(interview april 2022)

Onlangs is het hulpteam toeslagenaffaire opgericht. Projectleider van het hulpteam Maarten Holster, vertelt ons waarom het hulpteam in het leven is geroepen en wat het hulpteam voor ouders wil betekenen. Maarten: “We willen naast de ouder(s) staan, als gelijkwaardige partners. Samen met hen kijken we wat zij nodig hebben om verder te kunnen. De gezinnen zelf zijn de experts. We hebben elkaar nodig om een goed plan te maken.”

Alle hulpvragen verbinden

Het afgelopen jaar heeft de gemeente al veel ouders gesproken die geraakt zijn door de toeslagenaffaire en een deel van hen mogen ondersteunen. “Hoe meer gezinnen we ondersteunden, hoe meer we leerden over wat deze gezinnen hebben meegemaakt en wat erbij komt kijken om echt iets voor hen te kunnen betekenen. Het werd ons duidelijk dat er een toegewijd hulpteam moest komen voor deze gezinnen.”

Een stap vooruit maken

“We willen deze ouders en gezinnen helpen om op een positieve manier verder te kunnen. Hindernissen die dat in de weg staan, willen we wegnemen. Daarom zijn in het hulpteam verschillende expertises gebundeld: op gebied van financiën, wonen, zorg, gezin en werk. Het hulpteam bestaat uit hulpverleners die hart hebben voor deze ouders en mensen die van dichtbij gezien of zelf meegemaakt hebben, wat de toeslagenaffaire gedaan heeft met gezinnen. Mensen die willen opkomen voor de toeslagengezinnen én weten welke wegen er bewandeld kunnen worden om mensen een stap vooruit te laten maken.”

Samenwerken met ouders

“We gaan in het hulpteam dan ook samenwerken met ervaringsdeskundigen, dus ouders die zelf geraakt zijn door de toeslagenaffaire en nu lotgenoten willen helpen. Ook willen we een ouderpanel opzetten.”

Hulpaanbod

“We kunnen bijvoorbeeld helpen door contact te leggen met schuldeisers, bij ouders van wie de pauzeknop is afgelopen. Of financiële ondersteuning regelen zodat kinderen kunnen meedoen aan schoolactiviteiten. Ook kunnen we bijvoorbeeld helpen bij het zoeken naar werk. Voor sommige dingen is het hulpteam afhankelijk van landelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de kindregeling en de herstelregeling voor ex-partners. We volgen deze ontwikkelingen op de voet zodat we nieuwe regelingen zo snel mogelijk kunnen aanvragen met de ouders die we ondersteunen.”

U staat er niet alleen voor

Maarten doet graag een oproep aan toeslagenouders die nog geen hulp hebben gezocht: “Meld u alstublieft bij het hulpteam. We begrijpen dat uw vertrouwen in de overheid een flinke deuk heeft gekregen, maar wij staan voor u klaar en gaan direct voor u aan de slag. Het hulpteam bestaat uit betrokken, deskundige hulpverleners én ervaringsdeskundigen die u oprecht verder willen helpen. U staat er niet meer alleen voor!”

Contact met het hulpteam

Bel het hulpteam via telefoonnummer 0180 493 500. Dit is een rechtstreeks nummer, u krijgt direct iemand van het hulpteam aan de lijn.