Brede ondersteuning en SPUK

Hieronder vind je antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over de brede ondersteuning en SPUK.

Alle aangemelde ouders, gedupeerde kinderen en hun gezinnen hebben recht op hulp via de brede ondersteuning.

  • Maatwerk is wat wij leveren. Daarom is het belangrijk dat in vertrouwen gelijkwaardige gesprekken plaatsvinden tussen u/jou en de medewerker van het hulpteam. Er wordt gekeken wat precies nodig is om een nieuwe start te maken. De gemeente helpt daarbij ruimhartig en in alle redelijkheid.
  • Welke hulp het meest passend is en wordt gegeven, bespreek(t) u/je met de gemeente. Er wordt samen gekeken naar wat mogelijk is.
  • De hulp wordt altijd gegeven op basis van een plan van aanpak. Daarin staan de afspraken die u/je samen met de gemeente hebt gemaakt over de hulp die u/je nodig hebt.
  • Om de doelen uit het plan van aanpak te halen, kan de gemeende ondersteunend daaraan spullen of middelen verstrekken.
  • Het geld dat u/je vanuit UHT hebt gehad als compensatie of als schadebedrag, speelt nooit een rol bij het bepalen van welke hulp er nodig is voor een nieuwe start.
  • Blijkt na toetsing door UHT dat u/je volgens hen niet gedupeerd bent? Dan houdt de hulp in het plan van aanpak één maand na ontvangst van de eindbeschikking van UHT op. We kijken in die maand samen of we u/je op een andere manier – via het reguliere hulptraject van de gemeente – kunnen helpen.

Het hulpteam kijkt naar wat er op het moment van de hulpvraag nodig is om het leven weer op te kunnen pakken. Daarvoor wordt een plan gemaakt. Als het plan is uitgevoerd en de situatie is stabiel is de hulpvraag klaar.

Veel ouders en kinderen denken dat zij recht hebben op geld of spullen van de gemeente. Sommigen denken dat gemeenten vanuit de SPUK een vast bedrag per ouder beschikbaar hebben. Of dat iedereen altijd precies hetzelfde krijgt. Dat klopt niet. Gemeenten leveren maatwerk, daarom kan de hulp van bijvoorbeeld de buren of lotgenoten uit andere gemeenten anders zijn.

Dit zorgt soms voor verwarring, teleurstelling of boosheid. Maar we kijken per ouder of kind naar uw/jouw persoonlijke situatie en wat nodig is om een nieuwe start te maken.

Als het nodig is om ondersteunende middelen aan te schaffen om de doelstellingen uit het plan te kunnen behalen, is SPUK een middel om dat mogelijk te maken.

Met terugwerkende kracht worden er geen al gemaakte kosten vergoed. Dit wil zeggen dat als u met eigen middelen of de ‘catshuisregeling’ zelf spullen voor in huis heeft gekocht (of andere kosten heeft gemaakt), dit niet door de gemeente aan u terugbetaald wordt.

De SPUK is een specifieke uitkering. Via de SPUK kunnen gemeenten geld aanvragen om beleid uit te voeren. Het geld van de SPUK kan niet direct aan gedupeerde ouders/gezinnen worden gegeven. Het wordt wel gebruikt om de brede ondersteuning op te zetten. Met deze ondersteuning worden de (mogelijk) gedupeerde ouder(s) en hun gezin geholpen. De SPUK wordt niet gebruikt om te beslissen welke hulp en brede ondersteuning gedupeerde ouders/kinderen (kunnen) krijgen.

Wanneer u/je hulp en ondersteuning vraagt aan uw gemeente, is er een gesprek met het Hulpteam. Hierin wordt de ondersteuningsvraag besproken. Per leefgebied wordt gekeken wat voor ouder/kind en hun gezin nodig is voor het maken van een nieuwe start. Ieder situatie is anders en daarom kijken we per persoon/gezin wat nodig is.

Het kan zijn dat u/je binnen de brede ondersteuning ook middelen krijgt of mogelijkheden krijgt om middelen aan te schaffen. Dit kan alleen als dit in het plan van aanpak is opgeschreven. Er is altijd een motivatie nodig. Het recht op brede ondersteuning is niet hetzelfde als een recht op middelen.

De SPUK speelt geen rol bij het bepalen van de hulp voor u/jou of het gezin. Dat bespreekt u/jij samen met de gemeente. Wat u/jij nodig hebt om een nieuwe start te maken, staat daarbij centraal.

In sommige situaties is het nodig om bij te springen met spullen. Dan gebeurt dat. Maar dit is geen standaard recht waarop je je als ouder of kind kunt beroepen.