Hulpteam Toeslagen

Bij de Belastingdienst is in het verleden veel mis gegaan met kinderopvangtoeslag, ook wel de ‘toeslagenaffaire’ genoemd. Is uw kinderopvangtoeslag tussen 2005 en 2019 stopgezet of teruggevorderd? Denkt u dat u onterecht geld moest terugbetalen aan de Belastingdienst? Kreeg u geen eerlijke betalingsregeling toen u hier om vroeg? Of kreeg u geen kinderopvangtoeslag, terwijl u er wel recht op had? Dan bent u misschien geraakt door de toeslagenaffaire en vragen we u om zich bij ons te melden zodat wij kunnen helpen.
We gaan graag met u in gesprek over wat u hebt meegemaakt en wat u nodig heeft om op een positieve manier verder te kunnen. Met de ondersteuning die we als hulpteam kunnen bieden, gaan we meteen aan de slag.

Wat kan het hulpteam voor u betekenen?

  • overzicht krijgen van uw schulden en het samen vinden van een oplossing voor de schulden als deze niet onder regeling voor kwijtschelding valt
  • hulp bij het verzamelen en indienen van private schulden bij de SBN
  • ondersteunen bij gezondheidsproblemen
  • ondersteunen bij psychologische problemen
  • ondersteunen van het gezin
  • samen kijken naar mogelijkheden voor opleiding en werk

We kijken samen met u wat er in uw situatie nodig is. Sommige ondersteuning krijgt u van ons als Hulpteam zelf. Het kan ook zijn dat we voor sommige vragen samenwerken met medewerkers van een andere organisatie die u verder kan helpen. Dit doen we uiteraard alleen in overleg met u.

Meedenken met het hulpteam?

Het hulpteam wil met haar communicatie aansluiten bij ouders en jongeren. We stemmen onze communicatie graag af op hun behoeften. We zoeken daarom ouders en jongeren die met ons willen meedenken en meekijken. Zoals naar communicatiematerialen.

Meld u aan bij het hulpteam via toeslagenaffaire@albrandswaard.nl of bel met het hulpteam via telefoonnummer 0180 493 500.