Verkiezingen: provinciale staten en waterschap Hollandse Delta

Op woensdag 15 maart waren de verkiezingen voor de provinciale staten en waterschap Hollandse Delta. Hieronder vindt u alle informatie over de verkiezingen.

De provincie Zuid-Holland heeft veel taken in uw nabije omgeving. Zo bepaalt de provincie waar dorpen kunnen uitbreiden met woningen en waar bedrijventerreinen en kantorenparken mogen worden aangelegd. Ook bepaalt de provincie waar wegen, natuur en ruimte voor vrijetijdsbesteding kunnen worden aangelegd. Daarnaast zorgt de provincie voor de aanleg en het onderhoud van provinciale wegen en fietspaden, schoon zwemwater en veilige routes voor vrachtwagens met gevaarlijke stoffen. Met uw stem bepaalt u mede welke partijen voor de provincie op al deze onderwerpen het beleid gaan bepalen.

Het waterschap zorgt voor het onderhoud en de versterking van de dijken. Iets waar wij in een waterrijk gebied en gelegen aan de Oude Maas veel belang bij hebben. Het waterschap zorgt verder voor het waterbeheer, zoals de zuivering van rioolwater en het schoonmaken van rivieren.

Voorlopige uitslag verkiezingen

Bekijk de voorlopige uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het waterschap.

Publicatie documenten verkiezingenuitslag

Bekijk alle documenten van de verkiezingenuitslag van de Provinciale Staten en het waterschap Hollandse Delta van 15 maart 2023.

Vragen

Neem contact op via verkiezingen@albrandswaard.nl. Of kijk op de website van Kiesraad voor meer informatie over de verkiezingen voor de provinciale staten of waterschappen.