Stemmen met andere nationaliteit uit de EU (Europese verkiezingen)

U woont in Nederland en heeft de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie (EU). U kunt kiezen in welk land u stemt voor het Europees Parlement: in Nederland of in het land waarvan u de nationaliteit heeft. Gaat u in Nederland stemmen? Dan kiest u voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

Eén keer registreren

Bent u EU-burger en woont u in Nederland, maar hebt u niet de Nederlandse nationaliteit? Als u in Nederland wilt stemmen moet u zich vooraf één keer registreren bij uw gemeente. Dit doet u door een Y-32 formulier te downloaden, in te vullen en naar onderstaand adres te sturen. Van dit formulier zijn ook vertalingen beschikbaar met een begeleidende brief. Met dit formulier verklaart u dat u niet ook in een ander land stemt. Anders zou u twee keer kunnen stemmen voor het Europees Parlement. En dat mag niet. Ook verklaart u met dit formulier dat u niet van het kiesrecht bent uitgesloten.

Wilt u stemmen in het EU-land waarvan u de nationaliteit heeft? Dan hoeft u niets te doen. U hoeft zich dus niet bij de gemeente Albrandswaard te registeren. U krijgt vanzelf een stempas van het land van uw nationaliteit.

Hebt u de Nederlandse nationaliteit en woont u in Nederland? Dan is een formulier niet nodig.

Formulier inleveren

Stuur het formulier naar de gemeente waar u staat ingeschreven. De gemeente moet het formulier uiterlijk op 23 april 2024 hebben ontvangen. Let er ook op dat u een kopie van uw legitimatiebewijs meestuurt.

Stuur het formulier met bijlage naar het volgende adres:

Gemeente Albrandswaard
Klant Contact Centrum t.a.v. verkiezingen
Postbus 1000
3160 GA Rhoon