Centrale stemopneming

Voor de Tweede Kamerverkiezingen 2023 telt het gemeentelijk stembureau centraal de stemmen op kandidaatsniveau. Dit betekent dat de stembureaus op 22 november alleen de stemmen op lijstniveau (per partij) telt. De volgende dag op 23 november telt het gemeentelijk stembureau op kandidaatsniveau. Daarna vergelijkt het gemeentelijk stembureau de totalen met de tellingen van de stembureaus.

De centrale stemopneming vindt plaats op 23 november 2023 in Sporthal Rhoon, Stationsstraat 12, Rhoon. Belangstellenden mogen aanwezig zijn bij de telling in zowel de stembureaus als in het gemeentelijk stembureau.

Voor meer informatie over het centraal tellen kijkt u op de site van de Kiesraad.