Actueel

Nieuws

Overzicht van het laatste nieuws.

Naar Nieuws

(Weg)werkzaamheden

Een overzicht van alle (weg)werkzaamheden.

Naar Wegwerkzaamheden

Bekendmakingen

De gemeente maakt elke week bekend welke besluiten zij wil gaan nemen of heeft genomen.

Naar Bekendmakingen

Ter inzage

Beleidsplannen waarop u kunt inspreken (door indienen van zienswijze/bezwaar).

Naar Ter inzage

Gemeentepagina

Elke week publiceren wij nieuws, bekendmakingen en informatie over vergaderingen in De Schakel.

Naar Gemeentepagina

(Sociale) woningbouw fase 2

In de komende vijf jaar wil de gemeente de woningvoorraad uitbreiden.

Naar Mogelijke locaties sociale huurwoningen