Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 13 juni 2024

3 juni 2024, 12:28
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Op donderdag 13 juni 2024 houdt de Commissie bezwaarschriften een openbare hoorzitting in het gemeentehuis. Tijdens deze hoorzitting wordt het volgende bezwaar behandeld:

  • 20.00 uur: Bezwaren tegen het genomen besluit planschadevergoeding Achterdijk 11.

Als u bij deze hoorzitting aanwezig wilt zijn of als u vragen heeft over deze hoorzitting, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Commissie bezwaarschriften, mevrouw Y.L. Batenburg, op telefoonnummer (010) 506 11 11.

Let op: na publicatie kan de agenda zijn gewijzigd.