Opruimactie fietsen bij fietsenstallingen vanaf 25 april

18 april 2024, 09:00

In de fietsenstallingen in de gemeente staan onbruikbare fietsen, bijvoorbeeld fietsen zonder zadel of zonder stuur, langdurig gestald. De gemeente gaat deze fietsen vanaf donderdag 25 april van een waarschuwingssticker voorzien. De eigenaren van deze fietsen hebben tot donderdag 2 mei de tijd om hun fiets weg te halen.

Weesfietsen en fietswrakken zijn fietsen die voor langere tijd stallingsplekken bezetten en niet opgehaald worden. De gemeente houdt een paar keer per jaar een opruimactie. Zo komt er weer stallingsruimte vrij.

Wat is een weesfiets?

Een weesfiets is een fiets die in de openbare ruimte staat en al langere tijd niet meer is gebruikt. Weesfietsen zijn vaak nog in goede staat. Maar omdat ze er al zo lang staan, houden ze stallingsplekken bezet. Een weesfiets die blijft staan, wordt uiteindelijk een fietswrak. Een fietswrak is een kapotte fiets. De wielen zijn bijvoorbeeld krom, de banden zijn lek of alleen het fietsframe staat nog in het rek. Fietswrakken houden stallingsplekken bezet en maken de omgeving rommelig.

Fietsen die niet worden opgehaald, worden door de gemeente verwijderd. Aangezien het niet duidelijk is wie de eigenaar is, worden de fietsen als een gevonden voorwerp beschouwd (zie artikel 5:5 Burgerlijk Wetboek).

Ziet u iemand fietsen verwijderen bij de stalling en twijfelt u of dit iemand van de gemeente is? Vraag diegene om een legitimatiebewijs. De medewerkers kunnen zich legitimeren.

Opslag fietsen

De fietsen worden drie maanden opgeslagen. Van fietsen die na drie maanden niet door de eigenaar zijn opgehaald, wordt afstand gedaan. Voor meer informatie kunt u bellen naar de afdeling Toezicht en Handhaving via telefoonnummer (010) 506 11 11.