Integrale bedrijvencontroles

De gemeente Albrandswaard voert regelmatig integrale controles uit. Dit zijn uitgebreide controles bij bedrijven waarbij wordt gekeken of alle wetten en regels worden nageleefd. Bijvoorbeeld: zijn de vergunningen in orde, worden de milieuregels nageleefd, passen de activiteiten in het bestemmingsplan?

Wie is betrokken bij een controle?

Bij de controles werkt de gemeente samen met andere (overheids)instanties. Dat zijn bijvoorbeeld de politie, de Belastingdienst, DCMR Milieudienst Rijnmond, de Arbeidsinspectie en netbeheerder Stedin. Deze samenwerking en het delen van informatie helpen specifieke misstanden op te sporen.
Deze zogenoemde ‘integrale controles’ is een wettelijke taak van de gemeente en draagt bij aan een eerlijk en veilig ondernemingsklimaat.

Welke bedrijven worden gecontroleerd?

Bedrijven worden in beginsel bij wijze van steekproef gecontroleerd. Als een bedrijf controle krijgt, wil dat dus niet bij voorbaat zeggen dat er iets mis is. Meestal is alles keurig op orde. Soms worden kleine of grotere misstanden waargenomen. Dan krijgt de ondernemer een advies of er wordt gehandhaafd.

Hoe worden controles uitgevoerd?

Controles worden altijd zonder aankondiging vooraf uitgevoerd. Dat is om ‘op heterdaad’ te kunnen vaststellen of er misstanden zijn. De controleurs van de verschillende instanties stappen daarom meteen de werkvloer op. Sommige ondernemers vinden dit vervelend. Maar door gezamenlijk een controle uit te voeren hoeft niet elke instantie afzonderlijk de onderneming te bezoeken.
De samenwerking van verschillende instanties maakt ook het uitvoeren van specialistische controles mogelijk.

Bij de start van de controle legt de Buitengewoon Opsporingsambtenaar van de gemeente de ondernemer uit wat de controle inhoudt. Wanneer de controle klaar is, krijgt de leidinggevende (of plaatsvervanger) dat te horen van de Buitengewoon Opsporingsambtenaar.

Vragen of meer informatie?

Bent u recent gecontroleerd en heeft u daar vragen over? Of wilt u meer weten over onze integrale controles bij bedrijven? Dan kunt u contact opnemen met het team Openbare Orde en Veiligheid via het algemeen telefoonnummer 010 506 11 11 of per e-mail via veiligheid@albrandswaard.nl.