Meest gestelde vragen over flexwoningen Achterdijk

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over flexwoningen aan de Achterdijk. De rubiek ‘Meest gestelde vragen’ is een groeiend document en wordt steeds aangevuld wanneer er nieuwe vragen binnenkomen over dit onderwerp.

Het gaat om de locatie aan de Achterdijk in Rhoon, die wordt omsloten door de metrobaan, de Groene Kruisweg en voornamelijk bedrijven. De eerste invulling van deze locatie is opgenomen in de ‘stedenbouwkundige verkenning Achterdijk’.

De locatie aan de Achterdijk biedt de ruimte om een mooie stedenbouwkundige invulling te realiseren voor 70 woningen.

Het gaat om ongeveer 70 flexwoningen geschikt voor 1 á 2 persoonshuishoudens.

De flexwoningen zijn in eerste instantie bedoeld voor statushouders en spoedzoekers met de bedoeling om de druk op de woningmarkt op korte termijn te verlagen. Door toevoeging van ongeveer 70 sociale woningen in de vorm van flexwoningen wordt de doorstroming op gang gebracht en krijgen bijvoorbeeld starters en ouderen een grotere kans om voor een passende woning in aanmerking te komen.

Circa 25 m², geschikt voor 1 á 2 persoonshuishoudens.

Maximaal 2 lagen (circa 6 meter).

Deze garantie kunnen wij niet geven. De ervaring leert dat de mensen zelf doorstroommogelijkheden vinden als de woning niet meer passend is.

De vergunning wordt verleend voor een periode van 15 jaar.

Voor vragen en/of meer informatie kunt u mailen naar communicatie@albrandswaard.nl Voor meer informatie over de inhoud van het raadsvoorstel en de stedenbouwkundige verkenning, verwijzen wij u naar www.raad.albrandswaard.nl (vergadering 1 juli 2024). Daar zijn de stukken vanaf vandaag zichtbaar onder het punt: “ingekomen stukken”.