Verzakkingen Valckesteyn West

In de afgelopen jaren is op verschillende plekken in Valckesteyn West de bodem in meer of mindere mate verzakt. Om inzicht te krijgen in de aard, omvang, oorzaak en consequenties van de verzakkingen op wegen en openbaar gebied heeft de gemeente in 2017 onderzoek laten doen.

Hieronder geven wij u in het kort de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Wilt u het complete onderzoek inzien, dan kunt u het onderzoeksrapport en de bijlagen onderaan deze pagina downloaden.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat de wegen in het gebied er goed bij liggen. Er is geen aanleiding om te verwachten dat de verzakkingen problemen gaan opleveren voor het gebruik van de wegen. Ook voor het riool zijn (vooralsnog) geen maatregelen nodig.

Voor de komende 15 jaar wordt wel een restzetting verwacht. Dat houdt in dat de grond in die periode gemiddeld nog tussen de 5 en 10 centimeter verder kan zakken dan het huidige niveau. Daarom gaan wij het onderzoek na 5 jaar (in 2022) herhalen. Op deze manier houden wij eventuele veranderingen goed in het oog en kunnen wij, als dat nodig mocht zijn, maatregelen treffen.

Onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Mos Grondmechanica B.V. Dit bureau heeft het gebied onderzocht dat ruwweg wordt begrensd door de Jan van Almondestraat, de Blaakse Wetering, de Waddingswaard en de sloot achter de noordelijke percelen gelegen aan de Waddingswaard en de Blaakse Wetering.

Rapport

Hieronder vindt u de rapporten.
We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze websites zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar webteam@albrandswaard.nl of bel naar 010 506 11 11. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.