Kavel 1

Kavel 1 is de grote, zuidelijk gelegen bouwkavel aan de Slotvalkensteinsedijk.

Totale oppervlakte kavel: 1926 m2
Vraagprijs € 625.000 exclusief BTW

De unieke kavel 1, gelegen aan de Slotvalkensteinsedijk in Poortugaal, wordt verkocht voor € 625.000 excl. BTW (€ 756.250 incl. BTW). Deze grondprijs is voor de gehele kavel zoals aangegeven in het kavelpaspoort.
De gemeente Albrandswaard legt de volgende (minimum)eis op waaraan de grondprijsbieding moet voldoen:

De grondprijs voor verkoop en levering van de grond (bouwvlak en tuingrond) bedraagt € 625.000,- (zegge: zeshonderdvijfentwintigduizend euro) excl. BTW (€ 756.250 incl. BTW) en exclusief kosten koper.

Voorwaarden

  • De kavel heeft een aantal randvoorwaarden betreffende de bebouwingsmogelijkheden. Deze zijn opgenomen in het kavelpaspoort. In het kavelpaspoort zijn de regels uit het bestemmingsplan (zie Ruimtelijkeplannen.nl) samengevat. De regels in het kavelpaspoort zijn leidend.
  • Voor de kavel geldt zelfbewoningsplicht en een verbod op doorverkoop
  • Het bouwplan wordt getoetst aan het beeldkwaliteitsplan
  • De kavel wordt verkocht aan de hoogste bieder
  • Door de opbouw en samenstelling van de ondergrond in relatie tot de kwetsbare omgeving is het verplicht om voor de fundering gebruik te maken van een trillingvrij paalsysteem, met ingeschroefde betonpalen. Deze verplichting wordt opgenomen in de koopovereenkomst.
  • Er mogen geen significante ontgravingen – zoals een kelder – of maaiveldophogingen plaatsvinden die de functie en de stabiliteit van de dijk beïnvloeden. Bronbemaling kan schadelijk zijn voor het dijklichaam en de omgeving. Om deze reden is bronbemaling niet toegestaan. Er kan gebruik gemaakt worden van andere bestaande technieken.
  • De staat van de kavel is ruwe bouwgrond. De koper is verplicht een archeologisch onderzoek uit te voeren alvorens de grond te bebouwen. De mogelijke uitkomsten zijn voor risico en rekening van de koper.

Verwachtingen

De gemeente verwacht dat de potentiële kopers van de kavel zich bewust zijn van de wensen (en eisen) vanuit de gemeente om de kavel te ontwikkelen volgens de lijnen van het kavelpaspoort. Notariële kosten wegens levering, kadasterkosten en overige kosten die zijn verbonden aan de eigendomsoverdracht (‘kosten koper’) komen voor rekening van koper. Eventuele wijzigingen van het btw-percentage worden aan de koper doorberekend.

Kavelpaspoort opvragen

In het kavelpaspoort wordt een beschrijving gegeven van de geldende regels en uitgangspunten voor de bouwkavel. In de concept koopovereenkomst vindt u de voorwaarden voor de aankoop. Wilt u het kavelpaspoort, de optieovereenkomst en de concept koopovereenkomst ontvangen? Stuurt u dan een e-mail naar kavels@albrandswaard.nl onder vermelding van kavel 1 Slotvalkensteinsedijk. U krijgt dan de PDF-documenten per e-mail toegestuurd. Mocht u de documenten per post willen ontvangen, vermeld dit er bij in de e-mail.

Inschrijven en bieden

Heeft u interesse in deze kavel? Stuurt u dan een e-mail naar gebiedsontwikkeling@albrandswaard.nl onder vermelding van uw gegevens, wij nemen dan contact met u op.