Zorg zonder verwijzing

Kinderen opvoeden, de hobbels in je jeugd of wanneer je volwassen bent, ouder worden: het leven kan behoorlijk wat uitdagingen geven. Soms is het duidelijk dat er professionele hulp nodig is. De gemeente kan u daarbij op weg helpen. Ook biedt de gemeente zelf verschillende vormen van hulp en ondersteuning aan.

Wat kunt u zelf doen?

Maar vaak is dat niet meteen nodig en is de situatie nog te overzien. U denkt dat u er zelf uit kunt komen, maar zou er graag eens met iemand over willen praten die bekend is met uw probleem. Of misschien leren hoe je met opvoedingsvragen om kunt gaan. Advies krijgen, of een cursus volgen? Dan zijn er verschillende mogelijkheden, waar u gemakkelijk en zonder verwijzing naartoe kunt. In en rond Albrandswaard zijn er verschillende organisaties die kunnen helpen met informatie, advies, cursussen of activiteiten. Scrol naar beneden voor advies en hulp op verschillende gebieden.

Het wijkteam voor als u er niet zelf uitkomt

Voor de vragen waar u echt niet uitkomt, is er het wijkteam van de gemeente. Bij het wijkteam werken specialisten op de gebieden van opgroeien en opvoeden, relaties, onderwijs, ouderenzorg, financiën, schulden, psychische problemen en het leven met een beperking. Kijk op de pagina ‘Wijkteams‘ voor meer informatie.

Volwassenen

Er zijn een aantal gebieden op aarde waar mensen gemiddeld gezond 90 jaar of ouder worden. Die worden Blue Zone genoemd. Er is onderzocht hoe het komt dat mensen daar gezond erg oud worden. In een Blue Zone leven en bewegen de mensen veel buiten en leiden ze een zinvol bestaan met familie, vrienden en de gemeenschap. Men slaapt goed, eet gezond en ervaart weinig stress. Of ze hebben juist routines om de stress te beheersen. En juist al deze factoren én de positieve relatie met ziekte en gezondheid zijn in wetenschappelijk onderzoek bevestigd.

BlueRhoon wil vanuit de Blue Zone-gedachte naar ziekte, gezondheid en welzijn kijken. Dat noemen we positieve gezondheid. Dan staat niet het verhelpen en behandelen van problemen en ziektes centraal maar juist wel het behouden of verkrijgen van gezondheid en geluk. Wilt u dit ook?

Ga naar www.bluerhoon.nl voor informatie voor of begeleiding bij het verbeteren van uw leefstijl. Bij veel verzekeringen wordt dit vergoed uit de basisverzekering.

Heeft u psychische klachten en zit u niet lekker in uw vel, dan kunt u uw verhaal kwijt bij de praktijkondersteuner. Deze probeert een zo goed mogelijk beeld te vormen van uw problemen en maakt vervolgens een inschatting van het soort hulp dat u nodig hebt. Afhankelijk van de klachten, kan de praktijkondersteuner zelf met u aan de slag gaan en een kort behandeltraject starten met enkele vervolggesprekken, of bijvoorbeeld doorverwijzen naar de generalistische basis ggz of specialistische ggz.

Niet alleen uzelf, maar ook familie en naasten kunnen indien nodig hulp krijgen van de praktijkondersteuner. Informeer bij uw huisarts of er een praktijkondersteuner aanwezig is waarbij u terecht kan.

Wilt u zichzelf beter kunnen redden op gebied van taal, rekenen en/of omgaan met de computer? Er zijn cursussen en activiteiten voor Albrandswaarders die (verder) willen leren. Dit is voor alle inwoners. Voor mensen die nieuw in Nederland zijn en voor mensen die in Nederland zijn geboren. U kunt bijvoorbeeld leren over de Nederlandse taal, het werken op de computer of uw administratie.
De gemeente betaalt een aantal cursussen. Ook zijn er veel organisaties die kunnen helpen en (gratis) activiteiten organiseren.
Kijk voor meer informatie op ‘Hulp bij taal, rekenen en digitale vaardigheden‘.

Welzijn Albrandswaard

Ouder worden én prettig zelfstandig blijven wonen is soms best een opgave. U staat er niet alleen voor. Met vragen over zorg, welzijn of wonen kunt u terecht bij Welzijn Albrandswaard. Welzijn Albrandswaard biedt advies, ondersteuning en activiteiten voor senioren. Zoals een persoonlijk gesprek, sociale activiteiten zoals kaarten maken en handwerken en cursussen, signalerende huisbezoeken voor 77+ inwoners, AutoMaatje, schaakclub, telefooncirkel, koffieochtenden, PC –inloopspreekuur – seniorweb, gezondheidsspreekuur in samenwerking met Aafje en Argos en samen eten in het Ontmoetingsrestaurant.
Kijk voor meer informatie op de website van Welzijn Albrandswaard.

Albrandswaardactief.nl

Er zijn verschillende manieren om op een prettige manier actief te blijven. Dat kan bijvoorbeeld door wandelen, iets creatiefs te doen of samen met andere mensen iets te ondernemen. Veel van wat er in Albrandswaard te doen is, vindt u op Albrandswaardactief.nl.

Maatjesprojecten

Wordt het dagelijks leven soms ingewikkeld voor u? Een maatje (of vrijwilliger) kan tot steun zijn en uw welzijn vergroten. Een maatje kan op bezoek komen of gaat gezellig mee op stap. Ook kunnen maatjes helpen met orde brengen in uw administratie. Bij het ouderenwerk van Welzijn Albrandswaard kunt u dit aangeven. Op basis van uw behoefte gaat de consulent op zoek naar een geschikt maatje. Kijk voor meer informatie op de website van Welzijn Albrandswaard.

In contact komen met anderen

Wilt u wat vaker andere senioren ontmoeten? Kijk dan eens op de pagina ‘In contact komen met anderen‘.

Sociaal raadslieden van De Sociale Basis wijzen de weg in wetten, regelingen, formulieren en (overheids-)instanties. Ze geven informatie en advies over regelingen en voorzieningen met betrekking tot inkomen, voorzieningen en toeslagen. Ook helpen de raadslieden, waar nodig, bij het aanvragen van voorzieningen en toeslagen. Als het contact tussen inwoners en (overheids-) instanties niet goed loopt, kunnen de sociaal raadslieden een bemiddelende rol spelen. Bureau Sociaal Raadslieden kan ondersteunen bij:

 • Uitkeringen en sociale voorzieningen
 • Belastingen/ Toeslagen (m.u.v. het invullen van aangiftebiljetten)
 • Wonen
 • Echtscheiding en andere zaken op het gebied van familierecht
 • Arbeidszaken
 • Studiefinanciering
 • Consumentenzaken
 • Vreemdelingenzaken
 • Voorzieningencheck

De hulp van de Sociaal raadslieden is gratis. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar (088) 123 70 11 of stuur een bericht via Whatsapp naar 06 25 34 63 71. Vragen kunnen ook per e-mail of telefonisch worden gesteld via (088) 123 70 11 / 06 25 34 63 71.
Kijk voor meer informatie op de website van De Sociale Basis.

Opvoeden en gezin

U heeft moeite met uw kinderen. Of u maakt zich zorgen om uw zoon of dochter. Het kan ook zijn dat uw kind of puber zich apart gedraagt. Waar kunt u dan naartoe? In Albrandswaard kunt u voor al uw vragen over kinderen tussen 0 en 18 jaar naar het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daar werken specialisten die u verder kunnen helpen. Wilt u weten waar zij zitten of welk nummer u moet bellen? Het staat allemaal op deze webpagina Centrum voor jeugd en gezin in Albrandswaard.

Het CJG biedt steun in verschillende vormen aan ouders/opvoeders en jongeren, zoals:
• Tips en informatie over opvoeden
• Inloopspreekuur
• Ondersteuning bij opvoeding op verzoek ouders/verzorgers en op maat
• Cursussen en trainingen, bijvoorbeeld webinars over omgaan met social media, eetproblemen, depressiviteit onder tieners en pubers, cursussen voor hoogsensitieve kinderen en kinderen in stress situaties.

Veel huisartsen hebben een praktijkondersteuner. Sommige praktijkondersteuners zijn gericht op jeugd van 0-18 jaar met (lichte, veel voorkomende) psychische klachten, zoals:

 • concentratieproblemen
 • autismespectrumstoornis
 • stemmingsproblemen (angst- en somberheidsklachten)
 • psychosomatische klachten (hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid)
 • dwangklachten
 • slaapproblemen
 • bedplassen

Opvoedvragen kunnen gaan over probleemgedrag van het kind. Bijvoorbeeld vanwege een echtscheiding. Ook kan het gaan over systeem- en gezinsproblematiek bij bijvoorbeeld Multi probleemgezinnen. Denk ook aan:

 • hulp bij dyslexie
 • taalontwikkelingsstoornissen
 • schoolverzuim

Een praktijkondersteuner Jeugd is ook goed op de hoogte van de mogelijkheden in de wijk en kan u doorverwijzen als dat nodig is. Informeer bij uw huisarts of er een praktijkondersteuner Jeugd aanwezig is.

Opvoedvragen kunnen gaan over probleemgedrag van het kind. Bijvoorbeeld vanwege een echtscheiding. Ook kan het gaan over systeem- en gezinsproblematiek bij bijvoorbeeld Multi probleemgezinnen. Denk ook aan:

 • hulp bij dyslexie
 • taalontwikkelingsstoornissen
 • schoolverzuim

Een praktijkondersteuner Jeugd is ook goed op de hoogte van de mogelijkheden in de wijk en kan u doorverwijzen als dat nodig is.
Informeer bij uw huisarts of er een praktijkondersteuner Jeugd aanwezig is.

Home-Start helpt gezinnen die een steuntje in de rug nodig hebben. Ze werkt met vrijwilligers die gezinnen met (jonge) kinderen gedurende ongeveer een jaar ondersteunen.
Home-Start weet voor welke uitdagingen en kansen een gezin kan komen te staan. Problemen met een van de kinderen? Weinig contact met vrienden of familie? Een steuntje in de rug nodig? Ervaren en opgeleide vrijwilligers van Home-Start bieden opvoed- en gezinsondersteuning bij alledaagse, lichte opvoedvragen. Ouders, vrijwilligers en verwijzers in de buurt van onze Home-Start locatie kunnen rechtstreeks contact opnemen met de coördinator(en). Let op: gezinnen kunnen alleen meedoen aan het Home-Start programma in hun eigen gemeente.

Kijk voor meer informatie op de website van Home-Start.

De Jonge Krijger helpt jongeren naar school, werk en wat zij het allerliefste willen doen. Dit doen zij door de jongere persoonlijk te coachen en trainingen, workshops en voorlichting te geven. Zij helpen meestal gratis, en met succes. Van alle jongeren die meedoen vindt 70 tot 80% de opleiding of het werk dat ze het allerliefste willen doen.

De Jonge Krijger is een sociale onderneming, werkt doelgericht en maakt haar maatschappelijke impact zichtbaar: aanpak jeugdwerkloosheid, voortijdig schoolverlaten, omgaan met geld, voorkomen van schulden en groei in persoonlijke ontwikkeling. Wilt u weten wat zij voor uw kind kunnen doen? Kijk op de website van de Jonge Krijger.

Kinderen en jeugd

De Jonge Krijger is een organisatie voor jongeren. Zij helpen jongeren naar school, werk en wat zij het allerliefste willen doen. Dit doen zij door de jongere persoonlijk te coachen en trainingen, workshops en voorlichting te geven. Zij helpen je meestal gratis, en met succes. Van alle jongeren die meedoen vindt 70% tot 80% de opleiding of het werk dat ze het allerliefste willen doen. Meer weten? Kijk op de website van de Jonge Krijger.

Hoe kun jij je talenten ontwikkelen? Waar kun je terecht voor leuke activiteiten? Of heb je zelf een tof idee? Zit je met vragen over school, werk of thuis? Het Jongerenwerk organiseert activiteiten én ondersteunt alle jongeren in Albrandswaard. Met o.a. een ideeënbox, jongerencoaching, JongerenInformatiePunt (JIP), meidengroep 10-13 jaar, kinderdisco, huttenbouw.

Heb je een goed idee voor een activiteit of een vraag, of wil je gewoon eens even kennismaken of praten? Je kunt terecht bij een van de buurtwerkers voor jongeren:

Ruben de Veer
06 37 34 49 14
r.deveer@welzijnalbrandswaard.nl

Mohamed Salah
06 11 78 38 07
m.salah@albrandswaard.nl
instagram: joz_mohamedsalah

Ook als jongere kun je bij het CJG terecht als je merkt dat dingen niet vanzelf gaan. Het CJG kijkt hoe kinderen zich ontwikkelen samen met ouders, opvoeders en andere betrokkenen, maar biedt ook steun aan jongeren, zoals:

 • Inloopspreekuur
 • Cursussen en trainingen, bijvoorbeeld over of voor:
  o depressiviteit onder tieners en pubers;
  o hoogsensitieve kinderen en kinderen in stress situaties;
  o kinderen van 8-12 jaar in echtscheidingssituaties;
  o brussen (broers en zussen van kinderen met een diagnose)
  o faalangst;

Stel je vraag via de website van het CJG.

Heb je een idee over sport, of wil je eens met iemand praten over wat bij jou zou passen? Dan kun je terecht bij buursportcoaches Mandy en Ilse. Kijk voor hun gegevens op de website van Welzijn Albrandswaard.

Je wilt graag sporten, maar je kan niet zomaar bij elke vereniging binnen stappen omdat je een (lichte) beperking hebt? Je bent op zoek naar een passende sport? Bij SportMEE helpen ze je graag. Op hun website zeggen ze:

“Wij hebben allemaal veel ervaring en we kennen ontzettend veel sportverenigingen, manieren om te bewegen, sportscholen of bijvoorbeeld zwembaden. We vinden dus altijd wel iets wat bij je past: in je eigen dorp of stad, of ergens anders. Ben je nog wat onzeker? Dan kan de sportconsulent met je meegaan naar een proeftraining of een eerste contact met een trainer.” Op de website van SportMEE kun je je aanmelden.

Heb je een beperking? Moet je reizen naar school, je werk, dagbesteding, sport of vrienden? Soms is dan speciaal vervoer geregeld, maar dat lukt niet altijd. Dan is het fijn als je toch zelfstandig mogelijk kunt (leren) reizen. Daar is MEE op Weg voor.

Een maatje kijkt samen met je wat je nodig hebt en helpt je. Of dit nu met de fiets, lopend of met het openbaar vervoer (OV-coach) is. Je kunt gratis meedoen.

Kijk op de website van MEE Rotterdam.

Ben jij jong en zorg je voor iemand bij jou thuis? Dan ben jij een jonge mantelzorger. Als jonge mantelzorger kun je informatie, advies en begeleiding krijgen.

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot 25 jaar, die opgroeien met een familielid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. Mantelzorg kan een grote impact hebben op je leven. Je staat er niet alleen voor. Praat over je zorgen met anderen: op school, met vrienden of familie. Wil je een persoonlijk gesprek over je situatie hebben met een consulent mantelzorg? Of wil je andere jonge mantelzorgers ontmoeten? Neem dan contact op met het Mantelzorg Adviespunt. Welzijn Albrandswaard organiseert met regelmaat leuke activiteiten waar je leeftijdgenoten kunt ontmoeten in een ontspannende sfeer.

Kijk voor meer informatie op de website van Welzijn Albrandswaard.

Beperking of psychische problemen

Heeft u psychische klachten en zit u niet lekker in uw vel, dan kunt u uw verhaal kwijt bij de praktijkondersteuner. Deze probeert een zo goed mogelijk beeld te vormen van uw problemen en maakt vervolgens een inschatting van het soort hulp dat u nodig heeft. Afhankelijk van de klachten, kan de praktijkondersteuner zelf met u aan de slag gaan en een kort behandeltraject starten met enkele vervolggesprekken, of bijvoorbeeld doorverwijzen naar de generalistische basis ggz of specialistische ggz.

Niet alleen uzelf, maar ook familie en naasten kunnen indien nodig hulp krijgen van de praktijkondersteuner.

Stichting MEE Rotterdam Rijnmond is er zodat mensen met een beperking, net als ieder ander, mee kunnen doen. Op hun website vindt u deze tekst:
“We helpen zodat jij zelf je leven kunt inrichten. We geven jou een steuntje in de rug. Kom je drempels tegen dan halen we die voor je weg of we leren jou hoe je hier overheen kunt komen. MEE Rotterdam Rijnmond doet dit niet alleen. We werken samen met anderen aan oplossingen. Jij kunt zo verder met jouw leven. Want je weet dat je het, met de juiste hulp, kunt.”

Kijk voor meer informatie op de website van MEE Rotterdam.

Financiële uitdagingen

Voor inwoners die het nodig hebben, zijn er meerdere regelingen om het financieel gemakkelijker te maken. Denk aan bijvoorbeeld ondersteuning bij een laag inkomen, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en hulp bij schulden. Meer hierover is te vinden op www.albrandswaard.nl/uitkering-inkomen-schulden of door te bellen met (010) 506 11 11.

In Albrandswaard zijn meerdere buurtkastjes geplaatst. Deze kastjes vormen een steun voor inwoners die minder te besteden hebben. De kastjes zijn gevuld met voedsel, maar soms ook met hygiënische producten. De kastjes worden onderhouden en aangevuld door degenen die zo’n kastje hebben “geadopteerd”.
Hieronder een overzicht van waar de buurtkastjes zich bevinden.
Locaties van de buurtkastjes:

 • Buurtkastjes Kerkgebouw De Haven. (Particulier initiatief). Emmastraat 9, 3171 AH Poortugaal
 • Buurtkastje Kerkstraat 29, Kerkstraat 29, 3171 GD Poortugaal.
 • Buurtkastje Pieter de Raedtstraat, tegenover nr. 15, 3161 XH Rhoon
 • Ghijseland 189, Rhoon
 • Saffierhoven 3, Portland
 • ’t Wiel 21, Poortugaal
 • Goudstuk 10, Portland