PGB en Zorg in Natura

Wanneer u een melding voor hulp of hulpmiddelen vanuit de Wmo hebt gedaan, volgt daarna een gesprek. Na dit gesprek volgt een advies vanuit de gemeente. Hierin staat of u in aanmerking komt voor hulp of hulpmiddelen vanuit de Wmo en zo ja welke hulp.

Deze hulp is op 2 manieren te krijgen. Wij leggen u uit hoe dat werkt.

Zorg in Natura (ZIN) betekent dat uw hulp via de gemeente wordt geregeld. U kijkt samen met uw klantmanager van de gemeente welke organisatie het beste bij u past. De gemeente heeft met veel organisaties in de omgeving afspraken gemaakt. Organisaties die afspraken hebben met de gemeente noemen we gecontracteerde zorgaanbieders of leveranciers. Als u hulp krijgt via een gecontracteerde aanbieder/leverancier, krijgt u zorg in natura. Het voordeel van ZIN is dat u zelf niets hoeft te regelen. De gemeente regelt uw hulp en de financiën.

Voor bijna alle hulp vanuit de Wmo vragen we een eigen bijdrage.

  • De eigen bijdrage is 19 euro per maand. In onderstaand filmpje wordt de eigen bijdrage uitgelegd.
  • Voor rolstoelvoorzieningen en tijdelijke respijtzorg wordt geen eigen bijdrage gevraagd.
  • Als u een Wmo voorziening krijgt toegewezen geeft de gemeente dit door aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK).
  • Het CAK stuurt u een brief waarin staat hoeveel eigen bijdrage u per maand betaald. Wanneer u een eigen bijdrage moet betalen, ontvangt u van het CAK een factuur. Heeft u vragen over de brief of de factuur, belt u dan naar het CAK via telefoonnummer 0800 1925 (gratis) of kijk op de website van het CAK.
  • Wanneer u moeite heeft met het betalen van uw eigen bijdrage kan het CAK u helpen. Hiervoor kunt u de informatie op de website van het CAK.

In onderstaand filmpje wordt de eigen bijdrage uitgelegd:

Iedereen die hulp vanuit de Wmo krijgt, kan zorg in natura krijgen.

Een PGB staat voor persoonsgebonden budget. Dit betekent dat niet de gemeente, maar u zelf de hulp regelt. U krijgt dan een financiële bijdrage van de gemeente om zelf uw hulp in te kopen en te regelen.

Voor bijna alle hulp vanuit de Wmo vragen we een eigen bijdrage.

  • De eigen bijdrage is maximaal 19 euro per maand. In onderstaand filmpje wordt de eigen bijdrage uitgelegd.
  • Voor rolstoelvoorzieningen en tijdelijke respijtzorg wordt geen eigen bijdrage gevraagd.
  • Als u een Wmo voorziening krijgt, geeft de gemeente dit door aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK).
  • Het CAK stuurt u een brief waarin staat hoeveel eigen bijdrage u per maand betaald. Wanneer u een eigen bijdrage moet betalen, ontvangt u van het CAK een factuur. Heeft u vragen over de brief of de factuur, belt u dan naar het CAK 0800 1925 (gratis) of kijk op de website van het CAK.
  • Wanneer u moeite heeft met het betalen van uw eigen bijdrage kan het CAK u helpen. Hiervoor kunt u de informatie op de website van het CAK lezen.

Daarnaast kan een PGB soms leiden tot extra kosten. De gemeente bepaalt namelijk welk bedrag u maximaal krijgt voor het inkopen van de hulp of het hulpmiddel. Als de organisatie die u de hulp geeft een hoger bedrag vraagt of als u meer hulp of een ander hulpmiddel wilt dan u nodig heeft, moet u zelf het verschil bijbetalen.

Het bedrag voor een pgb wordt afgeleid van het bedrag waarvoor de gemeente zorg inkoopt bij de zorgorganisaties (gecontracteerde aanbieders). De bedragen kunt u opvragen bij de klantmanager die u helpt. Een PGB kost meer tijd en inzet omdat u zelf de opdrachtgever voor de hulpverlener of leverancier bent.

In onderstaand filmpje wordt de eigen bijdrage uitgelegd:

Als u hulp via een PGB wilt, moet u wel aan een aantal eisen voldoen waarop de gemeente controleert. U moet ook kunnen aantonen dat u in staat bent de PGB te beheren. Dit betekent dat u zelf de hulp moet kunnen inkopen en een aantal dingen moet kunnen regelen. U wordt zelf budgetbeheerder. Als u dit niet kunt, kunt u iemand anders deze taken voor u laten uitvoeren. Als u een klacht heeft over de zorgaanbieder of als de organisatie even geen hulp kan geven, lost u dit zelf op. U leest meer over wat er komt kijken bij een PGB op de pagina van Rijksoverheid.nl.

Als u zich heeft gemeld bij Wmo en na het gesprek met de gemeente geeft u aan dat u een pgb wilt, dan bekijkt u samen wat er mogelijk is. U moet hiervoor ook een budgetplan invullen. Hierin geeft u aan welke hulp u wilt inkopen en hoe u het pgb gaat beheren. U krijgt het budgetplan van uw klantmanager. U stuurt het plan na het invullen naar uw klantmanager op. Deze bekijkt of het budgetplan goedgekeurd kan worden. Zodra het plan is goedgekeurd, wordt uw hulp via PGB toegekend.

Als u iemand uit uw netwerk de PGB hulp gaat uitvoeren noemen we dit informele hulp. Als u een professionele hulpverlener de PGB hulp laat uitvoeren noemen we dit formele hulp. De klantmanager van de gemeente kan u vertellen aan welke eisen diegene die u hulp geeft moet voldoen.

Voor de inkoop van de hulp moet u een zorgovereenkomst opstellen met de organisatie die u hulp gaat geven. Kijk hiervoor op de website van SVB. Daar staan zorgovereenkomsten die de SVB beschikbaar heeft gesteld. Bij de SVB kunt u de hulp declareren. De SVB betaalt daarna uw hulp. Als de kosten voor uw hulp hoger zijn dan uw budget, dan moet u deze extra kosten zelf betalen.

Bij een PGB voor hulpmiddelen stuurt u binnen 6 maanden na de toekenning de factuur, een onderhoudscontract en het bewijs van betaling op. Daarna wordt het budget aan u uitbetaald. Als de kosten van de voorziening hoger zijn dan het toegekende budget, dan moet u deze extra kosten zelf betalen.

Dit leest u in de Verordening, de nadere regels en de beleidsregels die gaan over de Wmo 2015.