Hulp of zorg nodig? (Aanmeldpunt Wmo)

Het Aanmeldpunt Wmo is de plek waar u zich meldt als u hulp van de gemeente wilt. Dit doet u als u deze hulp zelf niet kunt regelen.

DigiD Logo

Log in met of zonder DigiD. Lees meer over DigiD.

Doe een melding Wmo

U wilt een melding doen voor hulp, ondersteuning of een hulpmiddel vanuit de Wmo. Of u wilt uw hulp verlengen of aanpassen. U kunt een melding doen via bovenstaande knop.

U heeft al ondersteuning vanuit de Wmo en u wilt een wijziging doorgeven. Soms hoeft u hiervoor zelf niets te doen, zoals bij:

 • Overlijden doorgeven; Na melding van een overlijden bij de gemeente wordt dit intern doorgegeven. U krijgt automatisch bericht over de beëindiging van de voorziening(en) en indien relevant het ophalen daarvan.
 • Verhuizing binnen de gemeente; U geeft uw verhuizing door. Uw nieuwe adres wordt intern doorgegeven. U krijgt automatisch bericht over het verwerken van de adreswijziging en de eventuele gevolgen.
 • Verhuizing naar een ander gemeente; U geeft uw verhuizing door aan uw nieuwe gemeente. Uw uitschrijving wordt aan ons gemeld. U krijgt automatisch bericht over de verwerking van uw verhuizing en welke gevolgen dat voor u heeft.

Wanneer u een andere wijziging wilt doorgeven, moet u dit wel zelf doorgeven. Denk hierbij aan:

 • U wilt geen gebruik meer maken van een voorziening.
 • U heeft ondersteuning en wilt overstappen naar een andere zorgaanbieder.
 • U wilt uw ondersteuning wijzigen van zorg in natura naar PGB (of andersom).

Vraag een wijziging Wmo aan.

Bevestiging en afspraak maken

 • U krijgt ontvangstbevestiging als de gemeente uw melding heeft ontvangen.
 • Een klantmanager neemt daarna contact met u op.
 • Een klantmanager bespreekt uw hulpvraag met u. Als wij u nog niet kennen komen de klantmanager meestal op huisbezoek. Als u al bekend bent met bij de Wmo is dit niet altijd nodig. U kijkt dan met de klantmanager op welke manier het gesprek het beste gevoerd kan worden.

Gesprek met klantmanager

 • Tijdens het gesprek kijkt de klantmanager met u naar mogelijke oplossingen.
 • U mag altijd een vertrouwd iemand vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn. Denk aan een familielid of iemand die al veel voor u doet.
 • Het kan zijn dat uw probleem na het bespreken van deze vragen is opgelost. Het is ook mogelijk dat uw probleem hiermee niet is opgelost. Dan kijkt de klantmanager of er een Wmo-voorziening ingezet kan worden. Deze voorziening is afgestemd op uw persoonlijke behoeften en beperkingen.

Controleren identiteit

 • Wij zijn verplicht om uw identiteit te controleren.
 • U heeft de gegevens van uw identiteitsbewijs ingevuld bij het doen van uw melding. De klantmanager vraagt u tijdens het huisbezoek om uw legitimatiebewijs te tonen.
 • Deze gegevens ziet u ook terug in het onderzoeksrapport wat u na het gesprek opgestuurd krijgt.

Rapport met mogelijke oplossingen

 • In het onderzoeksrapport vatten we samen wat er met u is besproken. In het rapport staat ook welke oplossingen in uw situatie mogelijk zijn.
 • Als de oplossing een Wmo-voorziening is, kunt u een aanvraag indienen door het onderzoeksrapport te ondertekenen en naar ons terug te sturen.

Hiervoor kunt u terecht bij de cliëntondersteuners van stichting MEE. Vind u het lastig om een digitale melding te doen? Of heeft u moeite met het invullen van formulieren? Kijk dan op de pagina Hulp bij invullen formulieren. De consulenten van Vraagwijzer kunnen u helpen bij het invullen van formulieren of het lezen van brieven.

Dat is mogelijk via het aanmeldformulier.

Informatie over de Wmo vindt u op de pagina Wmo uitgelegd.