Vanwege de maatregelen in de aanpak van het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. De inloopspreekuren van de wijkteams komen tot nader order te vervallen. Kijk voor meer informatie op de pagina Actuele informatie coronavirus. De informatie op deze pagina wordt regelmatig geactualiseerd.

In Albrandswaard zijn wijkteams actief. Als u informatie, advies en/of ondersteuning nodig heeft op het gebied van opvoeden, welzijn, zorg, werk en inkomen kan het wijkteam u ondersteunen. In de wijkteams werken deskundigen op het gebied van onder andere opvoedvragen, ouderenproblematiek, wonen, mantelzorg, werk, eenzaamheid, verslaving, schulden en huiselijk geweld.

De medewerker van het wijkteam ondersteunt u bij het duidelijk krijgen van uw eigen vraag of probleem. Samen onderzoekt u wie kan helpen bij de beantwoording van uw vragen of de oplossing van uw problemen. In eerste instantie kijkt u wat u zelf kunt doen, wat u samen met familie buren en vrienden kunt oplossen en waar ondersteuning vanuit het wijkteam gewenst is. Als specialistische zorg nodig is, begeleidt het wijkteam u in het vinden hiervan. Zij kennen ook de organisaties in uw omgeving die iets zouden kunnen betekenen. Het wijkteam behandelt alle aanvragen vertrouwelijk. Aan de dienstverlening door het wijkteam zijn geen kosten verbonden.

Contact

De wijkteams zijn bereikbaar via:

  • Vraagwijzer van Stichting Welzijn Albrandswaard, telefoon (010) 501 12 22 (maandag t/m donderdag van 9.00 tot 15.00 uur, op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur);
  • Gemeente Albrandswaard, telefoon (010) 506 11 11 (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).
  • Via e-mailadres wijkteam@albrandswaard.nl.

Invullen (aan)meldformulier 

Klacht indienen

Bent u niet tevreden over het werk van de wijkteams, dan kunt u hierover een klacht indienen. Uw klacht wordt volgens een vastgestelde procedure klachtenregeling afgehandeld.

Privacy

Als u een beroep doet op voorzieningen uit de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet dan registreren wij uw persoonsgegevens. In het privacyreglement ligt vast hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?