In Albrandswaard zijn diverse wijkteams actief. Als u informatie, advies en/of ondersteuning nodig heeft op het gebied van opvoeden, welzijn, zorg, werk en inkomen kan het wijkteam u ondersteunen. In de wijkteams werken deskundigen op het gebied van onder andere opvoedvragen, ouderenproblematiek, wonen, mantelzorg, werk, eenzaamheid, verslaving, schulden en huiselijk geweld.

De medewerker van het wijkteam ondersteunt u bij het duidelijk krijgen van uw eigen vraag of probleem. Samen onderzoekt u wie kan helpen bij de beantwoording van uw vragen of de oplossing van uw problemen. In eerste instantie kijkt u wat u zelf kunt doen, wat u samen met familie buren en vrienden kunt oplossen en waar ondersteuning vanuit het wijkteam gewenst is. Als specialistische zorg nodig is, begeleidt het wijkteam u in het vinden hiervan. Zij kennen ook de organisaties in uw omgeving die iets zouden kunnen betekenen. Het wijkteam behandelt alle aanvragen vertrouwelijk. Aan de dienstverlening door het wijkteam zijn geen kosten verbonden.

Contact

De wijkteams zijn bereikbaar via:

U kunt op 2 manieren aan ons vertellen dat u hulp nodig heeft:

  • Aanmelden
  • Aanvragen Jeugdhulp

Aanmelden

Als u hulp wilt ontvangen vanuit het wijkteam, maar u niet zeker weet wat er nodig is voor deze hulpaanvraag, maak dan gebruik van het aanmeldformulier.

Invullen (aan)meldformulier

Aanvraag Jeugdhulp

Als gezaghebbende ouder(s)/verzorgende of als jongere (als je ouder bent dan 12 jaar) kunt u/jij ook een aanvraag Jeugdhulp indienen. Maak hier alleen gebruik van als u/jij zeker weet wat er nodig is èn u/jij contact hebt gehad met een zorgaanbieder.

Aanvraag Jeugdhulp

Bevindt u zich in een crisissituatie en heeft u direct hulp nodig?

Belt u dan uw huisarts of de huisartsenpost: 010 290 98 88. Denkt u dat de veiligheid van u, kinderen of andere personen in gevaar is, bel dan 112.

Ook kunt u contact opnemen met de algemene crisisdienst wanneer kinderen betrokken zijn:
Crisis Interventie Team(externe link) (CIT) van JBRR: 010 233 00 00

Zijn alleen volwassenen betrokken:
Centrum voor dienstverlening(externe link) (CVD): 010 44 010 10 of buiten kantoortijden: 088 357 10 10

Bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling:
Veilig Thuis(externe link): 0800 20 00
Email: info@veiligthuisrr.nl

Klacht indienen

Bent u niet tevreden over het werk van de wijkteams, dan kunt u hierover een klacht indienen. Uw klacht wordt volgens een vastgestelde procedure klachtenregeling afgehandeld.

Privacy

Als u een beroep doet op voorzieningen uit de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet dan registreren wij uw persoonsgegevens. In het privacyreglement ligt vast hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Zorgpartners

De werkwijze van de wijkteams is veranderd per 1 januari 2022. De zorgpartners hebben in december 2021 een brief ontvangen met daarin de belangrijkste veranderingen. Deze brief kunt u hieronder lezen.

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze websites zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar webteam@bar-organisatie.nl of bel naar (010) 506 11 11. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.