De gemeente Albrandswaard wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2, op niveau A en AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. U leest hierover in de toegankelijkheidsverklaring van de gemeente Albrandswaard.

Hoe zorgt de gemeente voor een toegankelijke website?

Om ervoor te zorgen dat onze website toegankelijk is, nemen wij de volgende maatregelen:

  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

PDF bestanden

De pdf-bestanden op onze site voldoen op allerlei punten nog niet aan de eisen. Het gevolg is dat deze voor sommige bezoekers slecht of niet toegankelijk zijn. We zijn druk bezig met het toegankelijk maken van nieuwe pdf’s, via training en aanpassing van de organisatie. Daarmee hopen wij dat binnen 1 à 2 jaar nieuwe pdf's toegankelijk zullen zijn. Daarna gaan we oudere bestanden aanpassen.

Document download informatie:

Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld Adobe Acrobat reader.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten.