Albrandswaard heeft een aantal groene gebieden gelegen in een verstedelijkte omgeving. Het Binnenland van Rhoon, sinds 2020 genaamd de Poort van Buijtenland is daar een mooi voorbeeld van. Deze locatie grenst aan de polders van Het Buijtenland van Rhoon en wordt omringd door de natuur van de Koedoodzone. In de toekomst moet deze locatie een recreatieve bestemming krijgen in combinatie met commerciële voorzieningen, passend bij het gebied.

Een veelzijdig gebied

De Poort van Buijtenland is een klein doch uniek en veelzijdig gebied in Albrandswaard dat direct aan het Buijtenland van Rhoon grenst. In dit veel grotere ‘Buijtenland’ gaan natuur, recreatie, landbouw en cultuurhistorie hand in hand. Een passende ‘poort’ naar dit gebied hoort daarbij. Gelegen in de buurt van de rivier de Koedood, de wijk Portland en de stad Rotterdam heeft het gebied alle potentie om uit te groeien tot een toplocatie. Voor de inrichting wordt gedacht aan voorzieningen en functies die bij zo’n entree en het landschap passen, waaronder bijvoorbeeld een fiets- en kanoverhuurpunt.

De gemeente Albrandswaard, de provincie Zuid-Holland en de gebiedscoöperatie Buijtenland werken samen aan het nader uitwerken van de gebiedsvisie. Hiertoe is inmiddels opdracht verstrekt aan landschapsarchitect Peter Verkade, die ruime bekendheid heeft met het gebied.

Foto Poort van Buijtenland met een doorkijkje naar het Buijtenland (bron: Peter Verkade, september 2021)
Foto Poort van Buijtenland met een doorkijkje naar het Buijtenland (bron: Peter Verkade, september 2021)

Van gebiedsvisie naar ontwerp

In december 2020 heeft het college de gebiedsvisie Poort van Buijtenland vastgesteld. Voorafgaand daaraan is deze visie gepresenteerd aan de commissie Beraad & Advies Ruimte van de gemeenteraad Albrandswaard. De volgende stap vormt het concreet uitwerken van deze visie naar een voorlopig ontwerp. De opdracht voor de uitwerking hiervan is inmiddels aan een extern ontwerpbureau verstrekt. Daarnaast wordt een kostenraming opgesteld om de te verwachten kosten voor de inrichting van het openbaar gebied inzichtelijk te maken. Naar verwachting wordt het voorlopig ontwerp eind 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan de stuurgroep. Voorafgaand daaraan zal Beraad & Advies Ruimte van de gemeenteraad worden geïnformeerd. 

Meer informatie?

Heeft u vragen of opmerkingen over de ontwikkeling in de Poort van Buijtenland? Neem dan contact op met projectleider Marita Verkaik en/of projectondersteuner Ryanne Vink via e-mailadres gebiedsontwikkeling@albrandswaard.nl.

Nieuwsbrief

De gemeente Albrandswaard betrekt graag bewoners en andere belangstellenden bij de toekomst van het Poort van Buitenland. U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief over Poort van Buijtenland. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar gebiedsontwikkeling@albrandswaard.nlonder vermelding van 'digitale nieuwsbrief Poort Buijtenland'.