Proefprojecten Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Wij willen samen met bouwers, projectontwikkelaars en andere betrokkenen werken aan een goede invoering en uitvoering van de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ (Wkb). Door proefprojecten te gaan uitvoeren kunnen we samen ervaring opdoen met de nieuwe werkwijze en de kwaliteitsborger als nieuwe speler in het bouwproces.

Uitleg over de Wet kwaliteitsborging

De Wet kwaliteitsborging heeft drie doelen:

  • een verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit;
  • een verbeterde positie van de consument
  • het stimuleren van kwaliteitsverbetering en minder faalkosten.

De wet is 1 januari 2023 ingegaan en zal in fases worden opgebouwd.
Er wordt gestart met eenvoudige bouwprojecten die vallen in de laagste risicoklasse (gevolgklasse 1). Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en simpele bedrijfspanden. Wij hebben minder dan een jaar om ons samen voor te bereiden op de nieuwe wet.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op de website van de Rijksoverheid.