Locatie 6: Hoek Rijsdijk – Dorpsdijk

Video: Bevrijdingsroute, locatie 6 Hoek Rijsdijk – Dorpsdijk.

Op de hoek Dorpsdijk – Rijsdijk in Rhoon werd de bevrijding gevierd. Ook werden hier de zogenoemde ‘moffenmeiden’ kaalgeknipt.

De leerling kapper die het knippen uitvoerde, had daar op zijn sterfbed nog wroeging over.

De toenmalige dorpsarts, dokter Fonteijn, heeft direct na de oorlog een einde aan zijn leven gemaakt.

Ook ongeveer op deze plaats viel een vliegtuigbom bij het huis van fietsenmaker Struijk. Op die plek is nu garagebedrijf Palsgraaf gevestigd. Het huis lag geheel plat. Er waren geen gewonden of doden. Wel was mevrouw Struijk door de enorme klap in een boom terecht gekomen.

Een klein stukje verder op de hoek Dorpsdijk – Rijsdijk stond de openbare lagere school. Daarin kregen de kinderen halve dagen les, omdat de Duitsers in mei 1940 de school (Christelijke school aan de Rijsdijk) gevorderd hadden.

Kort voordat de oorlog begon had het Nederlandse leger in een weiland tegenover de school een opstelling van zoeklichten. In september 1944 werden weer de scholen, nu allemaal, gevorderd door het Duitse leger.