Inspreken

Tijdens vergaderingen van de gemeenteraad kunt u inspreken. Bij Beraad & Advies vergaderingen kunt u inspreken over agendapunten. Bij raadsvergaderingen kunt u ook inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat.

U kunt niet inspreken over:

  • besluiten waarover al een juridische procedure loopt (bezwaar of beroep);
  • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • zaken waarover u een klacht kan of kon indienen.

U vraagt spreekrecht aan bij de griffier via telefoonnummer (010) 506 11 00 of per e-mail griffie@albrandswaard.nl.

Burgerinitiatief

Wilt u een oplossing voor een probleem of heeft u een goed idee voor de gemeente en zijn 25 inwoners het met uw voorstel eens? Dien dan een burgerinitiatief in. Het burgerinitiatief geeft inwoners de kans zelf een voorstel aan de gemeenteraad te doen. Voor meer informatie kunt u een email sturen naar de griffier: griffie@albrandswaard.nl.

Contact met raadsleden of fracties

Heeft u zelf een idee over wat er moet gebeuren in Albrandswaard? Naast het inspreken tijdens vergaderingen of het indienen van een burgerinitiatief kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met raadsleden of fracties uit de raad. Wanneer u hen overtuigt van uw visie, kunnen zij een manier bedenken om hier aandacht voor te krijgen.