Verkiezingsborden en –posters

In Albrandswaard gelden onderstaande regels voor het plaatsen van verkiezingsborden en -posters tijdens verkiezingstijd. De trotters zijn in februari geplaatst.

Verkiezingsborden

  • De gemeente Albrandswaard organiseert het plaatsen van de posters op de speciale verkiezingsborden (trotters) die door haar in de gemeente worden neergezet.
  • De politieke partijen die deelnemen aan een verkiezing in de gemeente Albrandswaard kunnen posters digitaal aanleveren bij de leveranciers van de trotters.

Locaties verkiezingsborden

Portland

  • Rhoonse Baan / Portlandse Baan
  • Portlandse Baan / Smitshoekse Baan

Rhoon

  • Rhoonse Baan / Rivierweg
  • Stationsstraat / Rivierweg
  • Rijsdijk / Dorpsdijk

Poortugaal

  • Schroeder van der Kolklaan / Albrandswaardseweg
  • Waalstraat (bij ’t Wiel)
  • Zwaardijk

Handhaving

Met toepassing van bestuursdwang wordt zonder aankondiging handhavend opgetreden als het gaat om alle verkiezingsuitingen anders dan de trotters.

De verkiezingsuitingen worden dan door de gemeente Albrandswaard tegen opruimkosten verwijderd en in rekening gebracht bij de politieke partij die het verkiezingsbord heeft geplaatst, dan wel heeft laten plaatsen.