Gemeentelijk stembureau in Albrandswaard

De zitting van het gemeentelijk stembureau (GSB) is op donderdag 23 november in Sporthal Rhoon, Stationsstraat 12, 3161 GH in Rhoon. Het GSB heeft als taak om tijdens een openbare zitting de uitkomsten van de verkiezingen op gemeentelijk niveau vast te stellen.

GSB controleert processen-verbaal

Voor elke verkiezing stelt het college van burgemeester en wethouders een GSB in. Het GSB controleert tijdens een openbare zitting de processen-verbaal. Deze processen-verbaal worden opgemaakt na het tellen van alle stemmen.

Openbare zitting op 23 november

De openbare zitting van het GSB is op donderdag 23 november 2023. Belangstellenden mogen bij deze openbare zitting aanwezig zijn en kunnen mondeling bezwaren inbrengen. Van deze bezwaren wordt in het proces-verbaal melding gemaakt. Het proces-verbaal ligt direct na de zitting (op afspraak) ter inzage in het gemeentehuis.

Kijk voor meer informatie over het centraal tellen op de website van de Kiesraad.