Gemeentelijk stembureau in Albrandswaard

Voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland en de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Hollandse Delta wordt op 16 maart 2023 gebruikgemaakt van een gemeentelijk stembureau (GSB). Het GSB is gevestigd in het Huis van Albrandswaard, Stationsstraat 4, Rhoon en heeft als taak om tijdens een openbare zitting de uitkomsten van de verkiezingen op gemeentelijk niveau vast te stellen.

GSB controleert processen-verbaal

Voor elke verkiezing stelt het college van burgemeester en wethouders een GSB in. Het GSB controleert tijdens een openbare zitting de processen-verbaal. Deze processen-verbaal worden opgemaakt na het tellen van de stemmen van de verkiezingen van 15 maart 2023. Stelt het GSB onverklaarbare verschillen vast? Dan zal het GSB de stembus waar het om gaat opnieuw laten tellen. Na alle controles maakt de voorzitter van het GSB in het gemeentehuis de uitkomsten van de tellingen bekend en komt er een proces-verbaal met de uitslag.

Openbare zitting op 16 maart

De openbare zitting van het GSB is op donderdag 16 maart 2023 en start om 9.00 uur. Belangstellenden mogen bij deze openbare zitting aanwezig zijn en kunnen mondeling bezwaren inbrengen. Van deze bezwaren wordt in het proces-verbaal melding gemaakt. Het proces-verbaal ligt direct na de zitting (op afspraak) ter inzage in het gemeentehuis.