Naamswijziging

Bij de geboorte krijgen mensen een voor- en een achternaam. Soms is het mogelijk om een achternaam te wijzigen. Het wijzigen van een voornaam kan alleen als daar belangrijke redenen voor zijn.

Wilt u uw voornaam wijzigen? Bijvoorbeeld als u niet tevreden bent met uw naam. Of als uw voornaam niet meer bij u past? Dan kunt u de rechter vragen om uw voornaam te wijzigen. U heeft een advocaat nodig om de aanvraag in te dienen.

  • Neem eerst contact op met een advocaat.
  • De advocaat dient vervolgens de aanvraag in bij de rechtbank.
  • Ben je minderjarig? Dan dient een van de ouders of de voogd het verzoek in bij de advocaat.
  • Besluit de rechter dat uw voornaam gewijzigd mag worden? De rechtbank stuurt dan de uitspraak naar ons. Wij passen uw geboorteakte aan. Heeft u geen geboorteakte? Dan stelt de rechtbank in Den Haag de gegevens vast voor een geboorteakte.
  • De gemeente registreert uw nieuwe voornaam. Uw nieuwe naam is dan bekend bij alle overheidsinstanties.
  • Geef uw nieuwe voornaam aan andere instanties zelf door.

Hoe lang het duurt hangt af van de drukte bij de rechtbank.

Als u transgender bent dan kunt u vanaf uw 16e jaar de geslachtsregistratie gratis laten wijzigen. U kunt dan ook uw voornamen wijzigen als u dat wilt.

Let op: uw nieuwe voornaam moet op uw identiteitsbewijs staan. Vraag daarom een nieuw paspoort, nieuwe Nederlandse identiteitskaart en/of nieuw rijbewijs aan.

Een aanvraag voor een wijziging van een achternaam moet u indienen bij Justis. Justis beslist namens de minister voor Rechtsbescherming of de achternaam mag worden gewijzigd.

Als u getrouwd bent, geregistreerd partner bent geworden of u bent gescheiden, kunt u door ons het gebruik van uw achternaam laten veranderen.

Ja, er is verschil tussen naamswijziging en naamkeuze.
Bij geboorte, erkenning, adoptie of gerechtelijke vaststelling van het vaderschap ontstaat een officiële familieband. De ouders kiezen de achternaam van één van de ouders voor het kind en leggen die vast. Er is dan sprake van naamkeuze.
De naamkeuze kan alleen bij het eerste kind. Alle volgende kinderen in het gezin krijgen automatisch de achternaam die het eerste kind heeft gekregen.