Bijstandsuitkering voor jongeren

Ben je tussen de 18 en 27 jaar en heb je geen of te weinig inkomsten? Dan kun je bij ons een bijstandsuitkering aanvragen. Vanaf het afronden van de online melding geldt eerst een zoekperiode van 4 weken. Tijdens de zoekperiode ga je zelf op zoek naar een opleiding of werk. Daarna kan je de aanvraag doorzetten.

U komt in aanmerking voor een (aanvulling op uw) inkomen als:

 • Je bent 18 jaar of ouder. Ben je ouder dan 27 jaar, ga dan naar de pagina Bijstandsuitkering.
 • Je hebt je eerst ingeschreven als werkzoekende op werk.nl.
 • Je bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Je (en/of je partner) hebt geen vermogen of een vermogen dat lager is dan het maximale bedrag.
 • Je (en/of je partner) kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering. Of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

 • Je schrijf je eerst in als werkzoekende bij het UWV via werk.nl.
 • Na de inschrijving bij het UWV doet je bij ons je aanvraag. Dit kan via bovenstaande knop. Je logt in met je DigiD. Zo weten wij zeker dat je zelf de aanvraag doet.
 • Heb je een partner of echtgenoot waarmee je samenwoont? Dan vragen jullie de bijstandsuitkering samen aan. Bij de aanvraag heb je ook de DigiD van je partner nodig.
 • Let op! Omdat je een jongere bent, zul je na je aanvraag waarschijnlijk eerst 4 weken zelf naar werk moeten zoeken. Als je het formulier invult, krijg je hierover vanzelf de informatie die je nodig hebt.

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van formulieren?

Heb je moeite met het invullen van formulieren? Of weet je niet waar je mogelijk recht op hebt en wat je aan kunt vragen? Kijk dan op de pagina Hulp bij het invullen van formulieren.

Je kunt op 3 manieren uw bewijsstukken aanleveren:

Tijdens je aanvraag

Aan het einde van je online aanvraag krijg je een lijst te zien van de bewijsstukken die wij van je nodig hebben. Je kunt deze bewijsstukken direct meesturen (uploaden) bij je aanvraag.

Na je aanvraag uploaden

Als je nog niet alle bewijsstukken hebt, kun je de bewijsstukken ook achteraf nog digitaal inleveren. Hiervoor heb je DigiD nodig. Heb je geen DigiD? Vraag deze dan aan op DigiD.nl. Je kunt maximaal 15 bewijsstukken toevoegen. Elk bestand mag niet meer dan 15 MB groot zijn en moet een pdf, jpg of png zijn.

Let op: doe dit binnen 3 dagen nadat je de aanvraag hebt gedaan. Hoe sneller we alle bewijsstukken hebben, hoe sneller we je aanvraag kunnen afhandelen.

Per post

Lukt het online opsturen u niet? Dan kun je de stukken ook per post sturen naar:

Gemeente Albrandswaard
T.a.v. de Uitkeringsadministratie
Postbus 1000
3160 GA Rhoon

Schrijf op elk blad je Burgerservicenummer en ‘aanvraag’. Dan komen je bewijsstukken nog sneller op de juiste plek terecht.

 • Je krijgt een ontvangstbevestiging waarin staat dat je je hebt gemeld en verdere informatie over de procedure. Het is belangrijk dat je dit goed leest.
 • Binnen 5 werkdagen nemen we telefonisch contact met je op om nog meer uitleg te geven over de procedure, de zoekperiode en jouw rechten en plichten. We bekijken meteen al of er mogelijkheden zijn om aan het werk te gaan of dat je hulp nodig hebt omdat er bijvoorbeeld schulden zijn.
 • Binnen 4 weken na je aanvraag krijg je een voorschot. Je blijft het voorschot ontvangen tot we een besluit hebben genomen over je recht op bijstand.
 • Binnen 8 weken ontvang je bericht of je de bijstandsuitkering krijgt.
 • Ben je het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kun je binnen 6 weken bezwaar maken.

Zijn er veranderingen in je persoonlijke situatie? Denk hierbij aan een wijziging in de gezinssituatie, de woonsituatie, inkomen of vermogen, studie, bankgegevens of een ander wijziging die van belang is voor het recht op uitkering. Je gebruikt dit formulier ook om je vakantie door te geven. Geef dit altijd op tijd door via het online formulier: Geef een wijziging door.

Gegevens die je nodig hebt bij het invullen van dit formulier:

 • DigiD inloggegevens van jou en je eventuele partner
 • Je levert – indien van toepassing – de volgende (gescande) bewijsstukken aan:
  • een bewijs van de inkomsten, bijvoorbeeld een loonstrook of uitkeringsspecificatie, een bankafschrift is niet voldoende
  • bij nieuwe inkomsten ook een arbeidscontract of toekenning uitkering of uitspraak alimentatie
  • (voorlopige) teruggaaf of aanslag van de belastingen, als deze nog niet bij ons bekend is
  • bewijs starten/stoppen studie
  • bewijs vermogenswijziging

Zo voorkom je dat je per ongeluk fraudeert. Werk je niet mee aan je re-integratie, misdraag je je of pleeg je fraude? Dan kunnen we je uitkering verlagen of stopzetten. Je kunt ook een boete krijgen. Wil je liever wijzigingen via een papieren formulier doorgeven? Vraag deze op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur aan via telefoonnummer (010) 506 11 11.

Je kunt met een bijstandsuitkering op vakantie. Kijk op de pagina Bijstand, vakantie melden wat je moet doen.

Bel ons op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur via telefoonnummer (010) 506 11 11.