Bijstand voor zelfstandigen

Heeft u een eigen bedrijf en niet voldoende inkomen? Dan kunt u bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Ook als u werkloos bent en een bedrijf wilt starten is dit mogelijk. De regeling heet Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004). Bijstand voor zelfstandigen kan een lening (met rente) zijn en/of een aanvulling op uw inkomen tot het niveau van de bijstand. De vorm van bijstand is afhankelijk van uw situatie die door ons wordt beoordeeld.

 • Gevestigde ondernemer; u heeft een eigen bedrijf en geldproblemen
 • Starter; u wilt een bedrijf starten
 • Oudere ondernemer; u bent geboren vóór 1 januari 1960 en uw bedrijfsinkomen is lager dan de bijstandsnorm.
 • Beëindigende ondernemer; u wilt stoppen met uw bedrijf maar dat kan niet direct.

Bijstandverlening aan (startende) zelfstandigen is in principe alleen mogelijk als het bedrijf na die bijstandverlening levensvatbaar is. Dat wil zeggen dat er dan voldoende inkomen is voor de voortzetting van het bedrijf en voor het levensonderhoud. Bent u een zelfstandig ondernemer van 55 jaar of ouder en wilt u stoppen met uw bedrijf? Dan kunt u misschien een IOAZ-uitkering aanvragen. IOAZ staat voor: Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen.

Voorwaarden voor bijstand voor zelfstandigen zijn:

 • Het inkomen van uzelf (en uw partner) is onder bijstandsniveau.
 • U heeft geen andere mogelijkheid om aan geld te komen (bijvoorbeeld een lening bij de bank).
 • Er moet sprake van zijn van een actuele boekhouding (jaarrekeningen en aangiften inkomstenbelasting).
 • U werkt minimaal 1225 uur per jaar in uw bedrijf.
 • De verwachting is dat uw bedrijf weer goed zal lopen nadat u gebruik heeft gemaakt van het Bbz 2004 (geldt uiteraard niet voor iemand die het bedrijf wil stoppen).
 • Heeft u vermogen? De hoogte ervan kan van invloed zijn op de vorm van bijstand. Misschien kunt u dan geen of minder geld lenen of moet u dan de uitkering voor het levensonderhoud terugbetalen.

U vraagt bijstand voor zelfstandigen aan bij de gemeente.

 • Vul het meldingsformulier in.
 • Log in met uw DigiD

Melden kan ook telefonisch op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur via telefoonnummer (010) 506 11 11.

Na ontvangst van uw melding ontvangt u binnen 3 werkdagen een brief van ons met bijgevoegd een aantal door u in te vullen meldingsformulieren. In de brief staat meer informatie over de procedure en welke bewijsstukken er nodig zijn.

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van formulieren?

Heeft u moeite met het invullen van formulieren? Of heeft u geen idee waar u mogelijk recht op heeft en wat u aan kunt vragen? Kijk dan op de pagina Hulp bij het invullen van formulieren.

We beslissen binnen 13 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn nog 1 keer verlengen. Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.