IOAZ-uitkering aanvragen

Bent u een zelfstandig ondernemer van 55 jaar of ouder en wilt u stoppen met uw bedrijf? Dan kunt u misschien een IOAZ-uitkering aanvragen. IOAZ staat voor Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen. De IOAZ-uitkering vult uw inkomen aan tot bijstandsniveau. U moet de IOAZ-uitkering aanvragen voordat u met uw bedrijf stopt.

 • U werkt tenminste 1225 uur per jaar in uw eigen bedrijf.
 • U stopt met uw bedrijf omdat u te weinig inkomsten heeft uit het bedrijf.
 • U heeft in ieder geval 10 jaar aaneengesloten gewerkt. Daarvan heeft u ten minste de laatste 3 jaar als zelfstandige gewerkt.
 • Het inkomen uit bedrijf (meestal de netto winst) was in de afgelopen 3 jaar niet te hoog. Voor 2021 is dit maximaal € 26.455,00 bruto per jaar.
 • Het inkomen dat u verwacht te verdienen in de komende jaren mag niet te hoog zijn. Voor 2021 is dit maximaal € 27.551,00 bruto per jaar.
 • U vraagt IOAZ aan vóórdat u uw bedrijf stopt.
 • U stopt uw bedrijf binnen anderhalf jaar na de aanvraag.
 • Uw vermogen wordt vastgesteld op de datum waarop u uw bedrijf beëindigt. Hierbij geldt een veel ruimere vrijlating dan bij de gewone bijstand.
 • Bij een ‘te hoog’ vermogen wordt uw uitkering lager.
 • U en uw partner moeten verplicht solliciteren.

U logt in met uw DigiD. Zo weten wij zeker dat u zelf de aanvraag doet.

 • Heeft u een partner of echtgenoot waarmee u samenwoont? Dan vraagt u de bijstandsuitkering samen aan. Bij de aanvraag heeft u ook de DigiD van uw partner nodig.
 • Als u het formulier helemaal heeft ingevuld, krijgt u te zien welke bewijsstukken u moet aanleveren. Het is belangrijk dat u deze stukken snel opstuurt.

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van formulieren?

Heeft u moeite met het invullen van formulieren? Of heeft u geen idee waar u mogelijk recht op heeft en wat u aan kunt vragen? Kijk dan op de pagina Hulp nodig bij het invullen van formulieren.

U kunt op 3 manieren uw bewijsstukken aanleveren:

Tijdens uw aanvraag

Aan het einde van uw aanvraag krijgt u een lijst te zien van de bewijsstukken die wij van u nodig hebben. U kunt deze bewijsstukken direct meesturen (uploaden) bij uw aanvraag.

Na uw aanvraag uploaden

Als u nog niet alle bewijsstukken hebt, kunt u de bewijsstukken ook achteraf nog digitaal inleveren. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u geen DigiD? Vraag deze dan aan op DigiD.nl. U kunt maximaal 15 bewijsstukken toevoegen. Elk bestand mag niet meer dan 15 MB groot zijn en moet een pdf, jpg of png zijn.

Let op: doe dit binnen 3 dagen nadat u de aanvraag heeft gedaan. Hoe sneller we alle bewijsstukken hebben, hoe sneller we uw aanvraag kunnen afhandelen.

Per post

Lukt het online opsturen u niet? Dan kunt u de stukken ook per post sturen naar:

Gemeente Albrandswaard
T.a.v. de Uitkeringsadministratie
Postbus 1000
3160 GA Rhoon

Schrijf op elk blad uw Burgerservicenummer en ‘aanvraag’. Dan komen uw bewijsstukken nog sneller op de juiste plek terecht.

Als u uw bedrijf niet op korte termijn kunt stoppen, kunt u wel alvast IOAZ aanvragen. U moet dan binnen anderhalf jaar na uw aanvraag uw bedrijf stoppen. In de tussentijd kunt u misschien gebruik maken van bijstand voor (stoppende) zelfstandigen.

 • U krijgt per e-mail een ontvangstbevestiging en een overzicht van alle gegevens die u heeft ingevuld.
 • Binnen 5 werkdagen nemen we telefonisch contact met u op om uitleg te geven over de procedure en uw rechten en plichten. Ook bekijken we of u misschien hulp nodig heeft omdat er bijvoorbeeld schulden zijn.
 • We kijken bij uw aanvraag niet alleen naar uw inkomen en vermogen. Ook het aantal personen in uw huishouden telt mee voor de hoogte van de uitkering. Woont u met meer volwassenen in huis? Dan kunt u kosten delen en krijgt u een lagere uitkering. Dit geldt niet voor kinderen tot 27 jaar die bij u wonen. Of voor bijvoorbeeld studenten en huurders. Dit heet de kostendelersnorm.
 • We beslissen binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. Als u de bewijsstukken niet op tijd inlevert kan dit langer duren.
 • Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.

U kunt ons bellen. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur via (010) 506 11 11.