Wijkteams

In Albrandswaard zijn diverse wijkteams actief. Als u informatie, advies en/of ondersteuning nodig heeft op het gebied van opvoeden, welzijn, zorg, werk en inkomen kan het wijkteam u ondersteunen. In de wijkteams werken deskundigen op het gebied van onder andere opvoedvragen, ouderenproblematiek, wonen, mantelzorg, werk, eenzaamheid, verslaving, schulden en huiselijk geweld.

De medewerker van het wijkteam ondersteunt u bij het duidelijk krijgen van uw eigen vraag of probleem. Samen onderzoekt u wie kan helpen bij de beantwoording van uw vragen of de oplossing van uw problemen. In eerste instantie kijkt u wat u zelf kunt doen, wat u samen met familie buren en vrienden kunt oplossen en waar ondersteuning vanuit het wijkteam gewenst is. Als specialistische zorg nodig is, begeleidt het wijkteam u in het vinden hiervan. Zij kennen ook de organisaties in uw omgeving die iets zouden kunnen betekenen. Het wijkteam behandelt alle aanvragen vertrouwelijk. Aan de dienstverlening door het wijkteam zijn geen kosten verbonden.

Als u hulp wilt ontvangen vanuit het wijkteam, maar u niet zeker weet wat er nodig is voor deze hulpaanvraag:

Aanmelden bij Wijkteam

Als u zeker weet welke hulp nodig is en u contact heeft gehad met een zorgaanbieder:

Aanvraag Jeugdhulp

De wijkteams zijn bereikbaar via:

U kunt op 2 manieren aan ons vertellen dat u hulp nodig heeft:

Aanmelden wijkteam

Als u hulp wilt ontvangen vanuit het wijkteam, maar u niet zeker weet wat er nodig is voor deze hulpaanvraag, maak dan gebruik van het aanmeldformulier.

Aanvraag Jeugdhulp

Als gezaghebbende ouder(s)/verzorgende of als jongere (als je ouder bent dan 12 jaar) kunt u/jij ook een aanvraag Jeugdhulp indienen. Maak hier alleen gebruik van als u/jij zeker weet wat er nodig is èn u/jij contact hebt gehad met een zorgaanbieder.

Belt u dan uw huisarts of de huisartsenpost: 010 290 98 88. Denkt u dat de veiligheid van u, kinderen of andere personen in gevaar is, bel dan 112.

Ook kunt u contact opnemen met de algemene crisisdienst wanneer kinderen betrokken zijn. Kijk op de website Crisis Interventie Team (CIT) van JBRR voor meer informatie. Of neem telefonisch contact op via: 010 233 00 00.

Zijn alleen volwassenen betrokken? Kijk dan op de website van Centrum voor dienstverlening (CVD) voor meer informatie. Of neem telefonisch contact op via: 010 44 010 10 of buiten kantoortijden: 088 357 10 10

Bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling
Kijk op de website Veilig Thuis voor meer informatie. Zij zijn telefonisch bereikbaar op: 0800 20 00 of via e-mail: info@veiligthuisrr.nl.

Bent u niet tevreden over het werk van de wijkteams, dan kunt u hierover een klacht indienen. Uw klacht wordt volgens een vastgestelde procedure klachtenregeling afgehandeld.

Als u een beroep doet op voorzieningen uit de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet dan registreren wij uw persoonsgegevens. In het privacyreglement ligt vast hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.