Open data

De overheid verzamelt veel gegevens om haar dagelijkse taken uit te voeren. Een groot deel van deze data is ook nuttig voor burgers en bedrijven. Door die informatie vrij beschikbaar te stellen als ‘open data’ kunnen burgers of bedrijven nieuwe online informatiediensten ontwikkelen. Een voorbeeld is het beschikbaar stellen van data over aangevraagde omgevingsvergunningen. De gemeente Albrandswaard biedt open datasets aan. De open datasets op het portaal zijn actueel. We voegen voortdurend nieuwe sets toe.

Wat zijn de kenmerken van open data?

  • de data zijn openbaar
  • er berust geen auteursrecht of andere rechten van derden op
  • de data zijn bekostigd uit publieke middelen, beschikbaar gesteld voor de uitvoering van die taak
  • de data voldoen bij voorkeur aan ‘open standaarden’ (geen barrières voor het gebruik door ICT-gebruikers of -aanbieders)
  • open data zijn bij voorkeur computer-leesbaar, zodat zoekmachines informatie in documenten kunnen vinden
  • de mogelijkheid om verschillende datasets te combineren is aanwezig (interoperabiliteit)
  • open data zijn nooit te herleiden tot individuele personen.

Kijk voor meer informatie op de website data.overheid.nl.

Beschikbare open data

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u een vraag / opmerking over open data? Ontwikkelt u bijvoorbeeld een toepassing op basis van open data van de gemeente Albrandswaard of heeft u een fout ontdekt in de data? Neem dan contact met ons op.